List do Hebrajczyków 12:11

ŻADNE KARANIE NIE WYDAJE SIĘ CHWILOWO PRZYJEMNE, LECZ BOLESNE, PÓŹNIEJ JEDNAK WYDAJE BŁOGI OWOC SPRAWIEDLIWOŚCI TYM, KTÓRZY PRZEZ NIE ZOSTALI WYĆWICZENI.

10 myśli o doświadczeniach: 1. Smutki są naszymi wychowawcami.

2. Gdy Pan nas ćwiczy, myślimy o tym, że On chce nam dać więcej, niż zabiera.

3. Droga krzyża jest drogą wybawienia.

4. Bez krzyża nie ma korony.

5. Kiedy wody wzbierają, arka wznosi się poned ziemię.

6. W każdym kielichu utrapienia jest głęboko na dnie kosztowna perła: tylko jej szukaj.

7. Jeśli Bóg położy na ciebie krzyż, wtedy pomyśl: Pan wprowadza mnie do komory aby poufnie mi coś powiedzieć.

8. Największe zwycięstwo pojawia się wtedy, gdy najbardziej się obawiamy, że zostaniemy pobici; najwspanialszy śpiew, gdy zły dzień zmusz nas polegać na Bogu.

9. Pokruszone naczynia często okazują się całe, aby pokazać we wszystkim skromność i łaskę Chrystusa.

10. Cierpienia teraźniejszości nie są warte, by je porównywać z przyszłą wspaniałością.

„Dobry Zasiew”