List do Hebrajczyków 9:27-28

A JAK POSTANOWIONE JEST LUDZIOM RAZ UMRZEĆ, A POTEM SĄD, TAK I CHRYSTUS, RAZ OFIAROWANY, ABY ZGŁADZIĆ GRZECHY WIELU, DRUGI RAZ UKAŻE SIĘ Z POWODU GRZECHU, LECZ KU ZBAWIENIU TYM, KTÓRZY GO OCZEKUJĄ.

Co nastąpi potem, kiedy to życie przeminie?
Wszyscy są zgodni, że u kresu czeka każdego śmierć. Nikt i nic nie jest w stanie zmienić tego faktu. Co jednak nastąpi potem? Czy jest ktoś, kto wie z całą pewnością, co go czeka po śmierci?

Tradycja mówi, że niepewność. Religia twierdzi, że nadzieja dla najlepszych. Mądrość tego świata stwierdza: skok w niewiadome. Oprócz tych wszystkich głosów, które przygniatają człowieka jest jeden jedyny głos wiernego Boga, którego winniśmy słuchać z wiarą.

Żeby się dowiedzieć o naszej przyszłości musimy z ufnością zwrócić się do Pana Jezusa, który mówi: „Owce moje głosu mojego słuchają”. To zachęca mnie do czytania Bożego Słowa. Bóg wie lepiej odemnie, co nastąpi później i zna wszystko to, co nastąpi później i zna wszystko to, co mnie jeszcze czeka na tym świecie. A o tym, co ma nastąpić po śmierci informuje: „A POTEM SĄD”.

Tego mamy oczekiwać, lecz nie wszyscy. Pan obdarza łaską tych, którzy uwierzyli Słowu Bożemu, które mówi, że każdy człowiek jest grzesznikiem; tych którzy osobiście ukorzyli się przed Świętym Bogiem. Sądem, na który każdy zasłużył obarczony został na krzyżu Golgoty nasz zastępca – JEZUS CHRYSTUS. Takich ludzi nie czeka już sąd. Mówi o tym Pan Jezus. Ludziom tym zostały odpuszczone ich grzechy ponieważ uwierzyli w Pana Jezusa i przyjęli Go z wiarą do serca jako swego ZBAWICIELA. Na takich nawróconych do Pana Jezusa ludzi czeka po śmierci najwyższa szczęśliwość.

Bogusław Hurynowicz