List do Rzymian 3:22-23

….I TO SPRAWIEDLIWOŚĆ BOŻA PRZEZ WIARĘ W JEZUSA CHRYSTUSA DLA WSZYSTKICH WIERZĄCYCH. NIE MA BOWIEM RÓŻNICY, GDYŻ WSZYSCY ZGRZESZYLI I BRAK IM CHWAŁY BOŻEJ.

Wielu uważa, że grzech to kradzież, cudzołóstwo, pożądliwość i podobne czyny. Nie biorą pod uwagę, że nawet najmniejsze kłamstwo jest grzechem, który zamyka dostęp do Boga. Dlatego powiedziane jest „nie ma różnicy,” oraz „wszyscy zgrzeszyli”. Grzechu nie można mierzyć ludzką miarą, gdyż to nie człowiek określa, co jest grzechem. Miernikiem jest Boża Świętość.

Czy jest nadzieja aby ludzie mogli oglądać chwałę Bożą?
„ALBOWIEM OBJAWIŁA SIĘ ŁASKA BOŻA, ZBAWIENNA DLA WSZYSTKICH.” Tyt.2:11

Jezus stał się pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Dał samego siebie jako okup za grzesznika, dzięki czemu może on przyjść do Niego. Łaska Boża ofiaruje zbawienie za darmo, z łaski, wszystkim, nawet największemu grzesznikowi. Dowód tego znajdujemy na krzyżu Golgoty, gdzie jeden ze złoczyńców osądził samego siebie, a Jezus usprawiedliwił, mówiąc mu: „Dziś będziesz ze mną w raju”.

Z łaski Bożej może skorzystać każdy, kto szczerze upamięta się i przyjdzie do Pana Jezusa. Jedynie ten co wyznał Bogu swoje grzechy i przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, może być pewien zbawienia.

Bogusław Hurynowicz