List do Rzymian 3:24

I SĄ USPRAWIEDLIWIENI DARMO, Z ŁASKI JEGO, PRZEZ ODKUPIENIE W CHRYSTUSIE JEZUSIE.

Czy Bóg zamierza przepuścić płazem niewybaczalne przewinienia człowieka? Nie! To jest niemożliwe dla Świętego Boga!!! On nas informuje w Swoim Słowie, że zapłatą za KAŻDY grzech jest śmierć. Bóg brzydzi się grzechem i nie może mieć z nim nic wspólnego. Dlatego na ziemi pojawił się Jezus Chrystus, Syn Boży, człowiek absolutnie doskonały, bez najmniejszego grzechu, który był w stanie zastąpić nas na krzyżu i tam przyjąć na siebie gniew Boży wymierzony przeciwko grzechowi. On był tym, który grzechy nasze poniósł na krzyż. Przyjął na siebie poniżenie, cierpienie, hańbę. Jego dzieło na krzyżu zostało przyjęte jako ofiara doskonała, święta, nieodnawialna, tzn. dokonana raz na zawsze. W ten sposób dopełnił się akt usatysfakcjonowania nieugiętej Bożej sprawiedliwości. Na mocy tego faktu każdy, kto uwierzy w Jezusa, uznany zostanie za okrytego doskonałą Bożą sprawiedliwością. Więcej, Bóg daje mu prawo stać się Jego dzieckiem. Jakież dostojeństwo oddane jest w ręce prochu marnego jakim jest człowiek. Dzisiaj Jezus siedzi po prawicy Bożej. Jest On naszą sprawiedliwością przed Bogiem. Jedyną pociechą dla ludzkiego serca, której nie znajdzie w żaden inny sposób, jest to, że możemy doznać wielkiego odpocznienia dla naszego sumienia w Jezusie Chrystusie.

Bogusław Hurynowicz