List do Rzymian 3:28

UWAŻAMY BOWIEM, ŻE CZŁOWIEK BYWA USPRAWIEDLIWIONY PRZEZ WIARĘ, NIEZALEŻNIE OD UCZYNKÓW ZAKONU.

Pismo Święte mówi jednoznacznie, że wszyscy ci, którzy za życia uwierzyli w Chrystusa i przyjęli Go jako swojego osobistego Zbawiciela, po swojej śmierci zostaną przez Niego, żeby żyć na wieki w Jego obecności. Ks. Objawienia informuje, że do tego miasta nie wejdzie nic nieczystego, albo mogącego budzić odrazę. Wejdą tam tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota. Jednak w chwili śmierci wierzący nie posiada zupełnej doskonałości, ponieważ życie jego było przepełnione grzechami, błędami, niedociągnięciami. Jak pogodzić ze sobą te sprzeczności, że: nie wejdzie tam nic nieczystego z jednej strony, zaś z drugiej, iż zaraz po śmierci wierzący dostanie się przed oblicze Boże i będzie z Nim na stałe?

Zbawienie jest wielkim darem, którego dostępujemy z łaski. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To Chrystus jest tym, który wypracował nam pozycję sprawiedliwych w oczach Bożych. Znaczenie zastępczej śmierci Zbawiciela polega na tym, że oddał On swe życie, aby zgładzić nasz grzech, obmyć nas z wszelkiej nieczystości i otworzyć nam drogę do nieba. Ta wspaniała, błoga prawda znajduje się na stronach Biblii.

Bogusław Hurynowicz