List do Rzymian 4:25

JEZUS, KTÓRY ZOSTAŁ WYDANY ZA GRZECHY NASZE I WZBUDZONY Z MARTWYCH DLA USPRAWIEDLIWIENIA NASZEGO.

Największym wydarzeniem w historii świata i wieczności jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nigdy w przeszłości nie stało się nic większego i nigdy w przyszłości nic większego się nie stanie. Krzyż na Golgocie był przełomową chwilą w historii wielu narodów. Powinien też być punktem zwrotnym w życiorysie każdego człowieka. Aby w pełni być uczestnikem ofiarnej śmierci Jezusa Chrystusa, tzeba poznać i wyznać swoje grzechy. Nad Krzyżem Golgoty widniał napis: SPRAWIEDLIWOŚĆ I PRAWDA, ŁASKA I POKÓJ.

Psalm 85 mówi nam, że sprawiedliwość i pokój pocałowały się. Stało się zadość wymaganiom Bożym, a kto szuka ratunku i zbawienia ma zapewniony pokój duszy. Jest to godna uwielbienia łaska. Niech chwalebne imię Odkupiciela będzie na wieki sławione i uwielbione.

Bogusław Hurynowicz