List do Rzymian 5:1-2

USPRAWIEDLIWIENI TEDY Z WIARY, POKÓJ MAMY Z BOGIEM PRZEZ PANA NASZEGO, JEZUSA CHRYSTUSA, DZIĘKI KTÓREMU TAŻ MAMY DOSTĘP PRZEZ WIARĘ DO TEJ ŁASKI, W KTÓREJ STOIMY, I CHLUBIMY SIĘ NADZIEJĄ CHWAŁY BOŻEJ.

Mieć pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa jest błogosławieństwem. Bóg był na nas zagniewany. Jego gniew i sąd zawisły nad nami. Byliśmy winni wobec Boga. Jednak Bóg został przebłagany przez to, co uczynił w Chrystusie. Gniew i kara, które winny były spaść na nas, spadły na naszego Zastępcę. Przez wiarę Jego sprawiedliwość została przelana na nasz rachunek. Boży gniew ku nam został usunięty. Mamy z Nim pokój poprzez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Pokój ten nie odnosi się wyłącznie do stanu naszej duszy, lecz określa naszą relację z Bogiem. Wejście przez wiarę do łaski w której jesteśmy jest kolejnym błogosławieństwem. Nie jesteśmy jedynie ludźmi, nad którymi nie ciąży już gniew Boga, ale tymi, na których rachunek przelana została sprawiedliwość, która w sposób pozytywny poleca nas Bogu. Zostaliśmy postawieni w obliczu Króla, bo przywdzialiśmy Książęcą szatę. Już w tym życiu możemy zwracać się do Boga i radować się Jego obecnością. Nie jest od nas daleki. Jest nasz! Możemy radować się Bogiem w tym życiu, ale kiedy umrzemy, czy nas odrzuci? Nie! Nie ma ku temu żadnych podstaw. W Chrystusie akceptacja nasza jest bezwarunkowa i wieczna. Bóg przyjmie nas do swego chwalebnego mieszkania. To jeszcze nie nastąpiło ale jest pewne. To właśnie jest biblijne znaczenie słowa „nadzieja”. Nie oczekujemy na wylanie się Jego gniewu, ale na objawienie się Jego chwały. Pewność tych rzeczy jest jednym z bezpośrednich błogosławieństw, które towarzyszą usprawiedliwieniu.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego dnia. Bogusław Hurynowicz.