List do Rzymian 5:8

BÓG ZAŚ DAJE DOWÓD SWOJEJ MIŁOŚCI KU NAM PRZEZ TO, ŻE KIEDY BYLIŚMY JESZCZE GRZESZNIKAMI, CHRYSTUS ZA NAS UMARŁ.

Łukasza 18:13 A CELNIK STANĄŁ Z DALEKA I NIE ŚMIAŁ NAWET OCZU PODNIŚĆ KU NIEBU, LECZ BIŁ SIĘ W PIERŚ SWOJĄ, MÓWIĄC: BOŻE BĄDŹ MIŁOŚCIW MNIE GRZESZNEMU.

Apostoł Paweł mówi o sobie i o innych: „Myśmy byli grzesznikami”.

Nawróceni do Jezusa Chrystusa są dziećmi i dziedzicami Bożymi. Inni zaś, nienawróceni, jako grzesznicy kroczą po szerokiej drodze, zdążając ku zgubie. Wielu pozostaje na szerokiej drodze, która prowadzi na potępienie, ale oni pocieszają się tym, że wielu znajduję się na tej samej drodze.

Tacy ludzie powinni iść za przykładem celnika, który szczerze pokutując przed Bogiem, bił się w piersi, błagając Go: „O Boże bądź miłościw mnie grzesznemu”. Tylko tak można znaleźć przebaczenie i pokój z Bogiem, ratunek i życie wieczne. Jezus Chrystus, Zbawiciel wyciąga z miłością swe ramiona do nas. On teraz prosi każdego „Pojednaj się z Bogiem”. Należy spieszyć w ramiona Pana i Zbawiciela, który przyszedł aby „zbawić grzeszników”. Należy uczynić to z serca i szczerze dopóki nie jest za późno. On od dawna w miłości i miłosierdziu oczekuje na ciebie, aby uszczęśliwić cię na wieki. JEZUS CHRYSTUS DAJE WSZYSTKO TEMU SERCU, KTÓRE JEST JEGO WŁASNOŚCIĄ.

Bogusław Hurynowicz