List Jakuba 4:1

SKĄDŻE SPORY I SKĄD WALKI MIĘDZY WAMI? CZY NIE POCHODZĄ ONE Z NAMIĘTNOŚCI WASZYCH, KTÓRE TOCZĄ BÓJ W CZŁONKACH WASZYCH?

Wewnątrz zboru Jezusowego mają miejsce: rywalizacja, zazdrość, wygórowane ambicje, nie wybaczone sprawy i podziały. Również w walce o prawdę mamy do czynienia ze sporą ilością samolubstwa. Sformułowanie „między wami” zawiera nie tylko międzyludzką wypowiedź, ale także wewnątrz ludzką. „Miedzy wami” w dosłownym tłumaczeniu znaczy „w was”. W nas samych czynią dość spore zamieszanie konflikty, agresje, wojny. Ponieważ w nas samych jest wiele nieporządku, niezadowolenia i rozdarcia dlatego często reagujemy niewłaściwie. Chrześcijanie powinni pogrzebać złe spory i dziękować za ludzi przez który zostaliśmy ubłogosławieni. Potem powinniśmy zastanowić się, czy przebaczyliśmy z serca tym, którzy nas skrzywdzili. Nie pomijamy też prośby o przebaczenie za własny brak miłości i osobiście wyrządzone krzywdy. Na koniec uczmy się innych błogosławić i oddawać chwałę Temu, który nas umiłował przed założeniem świata i za nas umarł kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami.

Bogusław Hurynowicz