1 List do Koryntian 1:31

30. ALE WY DZIĘKI NIEMU JESTEŚCIE W CHRYSTUSIE JEZUSIE, KTÓRY STAŁ SIĘ DLA NAS MĄDROSCIĄ OD BOGA I SPRAWIEDLIWOŚCIĄ, I POŚWIĘCENIEM, I ODKUPIENIEM, 31. ABY, JAK NAPISANO: KTO SIĘ CHLUBI, NIECH W PANU SIĘ CHLUBI.

Grecy i Koryntianie w tamtych czasach bardzo lubili mądre wywody. Byli dumni ze spuścizny swych przodków i lubili ich naśladować. Stając się chrześcijanami mieli wciąż skłonności do filozoficznych zapędów co ujawniało się także wtedy, gdy rozpatrywali Słowo Boże. Z tego powodu apostoł Paweł w napisanym do nich liście podkreślał niezaprzeczalną wyższość mądrości Bożej nad mądrością człowieka.

Aby przystąpić do tej prawdziwej mądrości, potrzebna jest wiara w Boga objawionego przez Jezusa Chrystusa. Z chwilą gdy przestajemy liczyć się z Bogiem, tracimy sens swego życia, nie dostrzegamy prawdziwego celu swej ziemskiej wędrówki zadając sobie tysiące pytań, na które dajemy sobie własną odpowiedź za pomocą wielu systemów filozoficznych i religijnych. Ludzie trudzą się w różnych dziedzinach, aby znaleźć rozwiązanie, prowadzą badania formułują wiele teorii, aby w końcu stwierdzić, że wiele jest niewiadomych. Dlatego nie mogą dojść do poprawy ludzkiego losu?

Tak naprawdę człowiek powinien poszukiwać mądrości na krzyżu Chrystusa uznając, że jest grzeszny i przyznając, że jest mu potrzebny Zbawiciel, który umożliwi przystęp do Boga. Gdy człowiek uwierzy i stanie się dzieckiem Bożym oświeconym przez Ducha Bożego, może złapać myśli Boże, które odnoszą się do każdej sprawy. Trzymając się tylko Bożego Słowa wierzący jest w stanie zrozumieć, że: TO CHRYSTUS JEST CENTRUM tajemnicy Bożej „w którym są ukryte wszystkie skarby ądrości i poznania”.

Życzę radosnego dnia z Chrystusem, który jest naszą mądrością.

Bogusław Hurynowicz