1 List do Koryntian 13:4-7

MIŁOŚĆ JEST CIERPLIWA, MIŁOŚĆ JEST DOBROTLIWA, NIE ZAZDROŚCI, MIŁOŚĆ NIE JEST CHEŁPLIWA, NIE NADYMA SIĘ, NIE POSTĘPUJE NIEPRZYSTOJNIE, NIE SZUKA SWEGO, NIE UNOSI SIĘ, NIE MYŚLI NIC ZŁEGO, NIE RADUJE SIĘ Z NIESPRAWIEDLIWOŚCI, ALE SIĘ RADUJE Z PRAWDY; WSZYSTKO ZAKRYWA, WSZYSTKIEMU WIERZY, WSZYSTKIEGO SIĘ SPODZIEWA, WSZYSTKO ZNOSI.

Miłość nie jest skora do gniewu. Pozwala nam znosić to wszystko, co jest wstrętne i trudne u innych. Jest łaskawa i czuła. Jak Chrystus jest poruszona potrzebami biednych, chorych i uciskanych. Miłość nie zazdrości. Zazdrość jest ponurym uczuciem rozczarowania, kiedy czyjś sukces i dobrobyt jest większy niż nasz. Miłość pozwala się nam cieszyć, kiedy inni są błogosławieni. Nie pozwala wystawiać się nam na pokaz i żyć dla uznania ze strony innych ludzi. Miłość nie jest arogancka i zadowolona z siebie. Jest zbyt delikatna i wrażliwa, aby pomyśleć o zrobieniu czegoś, co przyniosłoby wstyd lub wprawiło innych w zakłopotanie. Nie jest samolubna. Nie obstaje przy swoim, ale zawsze pragnie dobra innych. Nie jest skora do gniewu, wybuchowa, drażliwa lub urażona. Nie prowadzi rejestru złych rzeczy, które jej wyrządzono, aby móc wyrównać rachunki. Nie znajduje przyjemności w upadkach i niepowodzenia innych. Miłość nie sprzeciwia się prawdzie, lub ją zaprzedaje, ale zawsze cieszy się, gdy prawda zwycięża. Pomija milczeniem i zachowuje w tajemnicy wszystko, co w innych jest odrażające. Zawsze gotowa jest dostrzec najlepsze cechy innych. Nie odnosi się pesymistycznie do przyszłych relacji z tymi, którzy sprawiali jej kłopot w przeszłości. Nigdy nie rezygnuje z innych. Ma hart ducha i nie pozwala się pokonać lub zastraszyć. Jeżeli żyjemy w miłości, powinniśmy być w stanie sprostać wszystkiemu, przed czym stawia nas życie.

Pozdrawiam i życzę błogosławionego czasu. Bogusław Hurynowicz. Pozdrawiam i życzę błogosławionego czasu.