1 List do Koryntian 15:57-58

GDZIEŻ JEST, O ŚMIERCI, ZWYCIĘSTWO TWOJE? GDZIEŻ JEST O ŚMIERCI ŻĄDŁO TWOJE? A ŻĄDŁEM ŚMIERCI JEST GRZECH, A MOCĄ GRZECHU JEST ZAKON; ALE BOGU NIECH BĘDĄ DZIĘKI, KTÓRY NAM DAJE ZWYCIĘSTWO PRZEZ PANA NASZEGO, JEZUSA CHRYSTUSA.

Fragment ten mówi nam, że żądłem śmierci jest grzech. Podobnie jak pszczoła, która użądli traci swoją broń i życie, tak samo śmierć dotykając naszego Pana, kiedy niósł nasze grzechy na krzyż, utraciła swoją moc względem wszystkich, którzy wierzą w Zbawiciela. Strach jaki przeżywają wszyscy, którzy znajdują się z dala od Boga, znika u chrześcijanina. Co jest przyczyną lęku, jeśli nie fakt, że po śmierci następuje sąd. Jeśli nikt z ludzi nie zechce przyjąć do wiadomości tego faktu, będzie w człowieku nieustanne przerażenie, aż uzyska pewność zbawienia, którą może dać jedynie sam Jezus – każdemu kto przyjmie GO jako swojego osobistego ZBAWICIELA.

Bogusław Hurynowicz