1 List do Koryntian 3:16

CZY NIE WIECIE, ŻE ŚWIĄTYNIĄ BOŻĄ JESTEŚCIE I ŻE DUCH BOŻY MIESZKA W WAS?

Duch Święty jest jedną z trzech osób Boga, jest Bogiem, który brał udział w dziele stworzenia, w tym także w stworzeniu człowieka. Duch Święty uczynił mnie, a tchnienie wszechmogącego ożywiło mnie (Hiob 33:4, Ez.8:3, Mat.12:31). Duch Święty przemawia jako osoba (Mar.13:11). On także poucza jako osoba i został posłany jako osoba (Łuk.12:12, Jan 14:26). Duch Święty jest także świadkiem i współrozmówcą z innym ludźmi(Dz.Ap.5:32, 8:29 i 39) – więcej o Duchu Świętym dowiesz się klikając tutaj

Bogusław Hurynowicz