1 List do Koryntian 3:21-23.

A ZATEM NIECHAJ NIKT Z LUDZI SIĘ NIE CHLUBI; WSZYSTKO BOWIEM JEST WASZE, CZY PAWEŁ, CZY APOLLOS, CZY KEFAS, CZY ŚWIAT, CZY ŻYCIE, CZY ŚMIERĆ, CZY TERAŹNIEJSZOŚĆ, CZY PRZYSZŁOŚĆ, WSZYSTKO JEST WASZE, WYŚCIE ZAŚ CHRYSTUSOWI, A CHRYSTUS BOŻY.

Paweł pokazuje Koryntianom, a przez to i nam, ogromne bogactwo, jakie posiadamy w Jezusie Chrystusie. W Nim jesteśmy cudownie ubłogosławieni i bez miary bogato obdarowani. Przez krzyż Jezusa Bóg uczynił nas swymi dziećmi i kapłanami, którym przygotował wspaniałe dziedzictwo. Jako dzieci Boże nie potrzebujemy zazdrości ani kłótliwości. W Chrystusie mamy o wiele więcej, niż to, czym ktoś chciałby pobudzić do zazdrości. Słowa ojca w podobieństwie o synu marnotrawnym, które wypowiedział do jego starszego brata, odnoszą się również do nas: „Synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim.” WSZYSTKO JEST WASZE – tak mówi tryumfalnie Paweł. Wszystko jest wasze, gdyż nie należymy już do siebie, ale do tego, który odkupił nas Swoją krwią i nasze życie trzyma w swojej mocnej ręce. Ukryci w Nim możemy być pewni, że wszystko służy nam ku dobremu.

Pismo Święte tryumfalnie oznajmia:”ŚMIERĆ JEST WASZA”(1 Kor.3:22). Śmierć jest nasza, tzn. wszystkich tych, którzy z całego serca wierzą w Pana Jezusa Chrystusa.

Kiedy jeszcze nie byłem nawrócony należałem do śmierci, lecz od chwili nawrócenia – do Pana, śmierć należy do mnie. Wszelkie błogosławieństwa i przywileje, które posiadam zawdzięczam śmierci. Dzięki śmierci mam odpuszczenie grzechów, zbawienie i pokój; również w drogocennej śmierci Jezusa Chrystusa. Śmierć nie jest już postrachem; jest „moja”, a druga śmierć nie ma nademną władzy. Więc nie mam powodu by się smucić i narzekać, lecz mogę radować się w Panu. Jestem uwolniony od mocy szatana i grzech nademną nie panuje. Mogę radować się, że Jego moc chroni mnie od wszelkich upadków.

Kto w prawdziwej wierze opiera swe zbawienie na Panu Jezusie, może chlubić się Jego śmiercią i powiedzieć za apostałem Pawłem „ŚMIERĆ JEST NASZA”. Czy odrodzony chrzescijanin ma powód by lękać się śmierci? NIE!!!

Bogusław Hurynowicz