2 List do Koryntian 1:12-14

12. TO BOWIEM JEST CHLUBĄ NASZĄ: ŚWIADECTWO SUMIENIA NASZEGO, ŻE WIEDLIŚMY ŻYCIE NA TYM ŚWIECIE, ZWŁASZCZA ZAŚ MIĘDZY WAMI, W ŚWIĄTOBLIWOŚCI I CZYSTOŚCI BOŻEJ, NIE W CIELESNEJ MĄDROŚCI, LECZ W ŁASCE BOŻEJ….

Co to oznacza?
To, że jest On Bogiem, który kształtuje nasz charakter poprzez doświadczenia, czasem niewielkie, ale dokuczliwe kłopoty. Kiedy myślimy, że życie jest bezwartości, pozbawione sensu, zaczyna ogarniać nas znudzenie, życie robi się nieznośne. Bóg chce abyśmy żyli pełnią życia. Paweł nigdy się nie nudził. Jego celem było podobać się Bogu i usilnie do tego dążył. Wielu dałoby wszystko, żeby móc żyć z czystym sumieniem. Ażeby tak było wystarczy proste wyznanie wiary. Musimy przynać się wobec Boga, ze zgrzeszyliśmy i potrzebujemy przebaczenia poprzez krew Jezusa Chrystusa. Kiedy to uczynimy Bóg wymiecie z naszego wnętrza wszystko co jest martwe, co jest w zakamarkach naszej duszy. Bóg pomaga każdemu kto do niego przychodzi. Bóg łaski pomaga nam żyć w świętości. Jest to osiągalne dzięki śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, bo taką cenę zapłacił za nasze grzechy. Duch Świety będzie dawał nam siły, żeby naśladować Chrystusa i prowadzić święte życie, dzięki któremu możemy mieć łączność ze Świętym Bogiem. Paweł mówi nam, że mamy żyć w szczerości. Nie starajmy się imponować innym. Szczerość oznacza, że w Jezusie Chrystusie jestem tym kim jestem. W Bożym świetle nie musimy udawać i oszukiwać. Chrześcijanie mają chodzić w światłości, bo Jezus jest światłością. Powinniśmy chodzić przed Bogiem i ludźmi z taką samą szczerością jaką przejawiał w swoim życiu Chrystus. Jest to możliwe wtedy jeśli przyjmiemy Bożą łaskę. Osoby chodzące w bliskości z Panem, zawsze rozpoznają religijnego aktora. Duchowa kosmetyka w chwili kryzysu okaże się tanią imitacją. Z drugiej strony, szczerość uwydatnia się również w trudnych chwilach. Nic tak nie skłania do pokory jak świadomość, że kiedyś na sądzie ostatecznym staniemy przed Panem Jezusem. Tego dnia objawi sie każdy, kto ukrywał sie pod maską. Żyć z czystym sumieniem i w szcerości, aż do owego dnia mogą tylko ci, którzy znają nieograniczonego Ojca i poddają się działaniu Jego łaski. Bóg jest Bogiem pełnym łaski.

Bogusław Hurynowicz