1 List do Tesaloniczan 2:11-12

WSZAK WIECIE, ŻE KAŻDEGO Z WAS, NICZYM OJCIEC DZIECI SWOJE, NAPOMINALIŚMY I ZACHĘCALI, I ZAKLINALI, ABYŚCIE PROWADZILI ŻYCIE GODNE BOGA, KTÓRY WAS POWOŁUJE DO SWEGO KRÓLESTWA I CHWAŁY.

Co pozwala mi uświadomić sobie rozmiar okropności grzechu, to faky, że aby mogło nastąpić przebaczenie za nie, Bóg musiał całą potęgą Swego gniewu ugodzić Jezusa, swego umiłowanego Syna.

Na czym polega pokora, na całkowitym zaniechaniu myśli na temat zła i siebie samego. Czego mi potrzeba to zapomnieć o sobie samym i wpatrywać się w Boga, który godzien jest wszystkich moich myśli.

Nie ma niczego mądrzejszego i pożyteczniejszego niż rozpoczęcie dnia z otwartym sercem do modlitwy, z ustami gotowymi do wielbienia Boga, z Biblią otwartą po to, by szukać i słuchać Pana. Pozwólmy więc by rano budził nas Jezus. On uświęca pracę dni, a później da nam sen nocnego wypoczynku.

Bogusław Hurynowicz