2 List do Tymoteusza 1:8-10

NIE WSTYDŹ SIĘ ŚWIADECTWA O PANU NASZYM ANI MNIE, WIĘŹNIA JEGO, ALE CIERP WESPÓŁ ZE MNĄ DLA EWANGELII, WSPARTY MOCĄ BOGA, KTÓRY NAS WYBAWIŁ I POWOŁAŁ POWOŁANIEM ŚWIĘTYM, NIE NA PODSTAWIE UCZYNKÓW NASZYCH, LECZ WEDŁUG POSTANOWIENIA SWOJEGO I ŁASKI, DANEJ NAM W CHRYSTUSIE JEZUSIE PRZED DAWNYMI WIEKAMI, A TERAZ OBJAWIONEJ PRZEZ PRZYJŚCIE ZBAWICIELA NASZEGO, CHRYSTUSA JEZUSA, KTÓRY ŚMIERĆ ZNSZCZYŁ, A ŻYWOT I NIEŚMIERTELNOŚĆ NA JAŚNIĘ WYWIÓDŁ PRZEZ EWANGELIĘ.

Zarówno chrześcijanie jak i niechrześcijanie cierpią z powodu przemijania życia. chrześcijanie znają i miłują Pana Jezusa, który śmierć zniszczył. Kto powierzył się Jezusowi Chrystusowi, kto jest w Nim, tak jak latorośl w krzewie winnym, będzie wprawdzie doświadczany w swoim życiu, ale będzie również przeżywał cuda przetrwania. Nie chodzi o to, że jakoś sobie poradzimy, chodzi o to, jak przejdziemy przez trudy życia. Jeśli będziemy trwać w Jezusie i Jego Słowa w nas będą trwać, wtedy będziemy prowadzić wytrwałe życie i będziemy wzrastać, wydając trwały owoc.

Bogusław Hurynowicz