1 List Jana 4:8-9

8. KTO NIE MIŁUJE, NIE ZNA BOGA, GDYŻ BÓG JEST MIŁOŚCIA. 9. W TYM OBJAWIŁA SIĘ MIŁOŚĆ BOGA DO NAS, IŻ SYNA SWEGO JEDNORODZONEGO POSŁAŁ BÓG NA ŚWIAT, ABY PRZEZEŃ ŻYLI.

Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności.
Przed pierwszym grzechem nie było cierpień, bólu, biedy, śmierci. Pierwsza ludzka para żyjąca bez winy w raju, nie znała przeciwności życia. Bóg wszystko tak urządził, że człowiek mógł żyć w idealnych warunkach. Niestety skorzystał z wolnej woli i poszedł własnymi drogami, które oddaliły go od Boga. Kto oddala się od Boga stawie siebie w przykrej sytuacji. To gorzkie doświadczenie spotkało nie tylko Adama i Ewę, my także je przeżywamy. Są ludzie, którzy obciążają Boga odpowiedzialnością za nędzę. Lecz to nie spowodował Bóg ale człowiek. Kiedy nocą podczas jazdy wyłączymy w samochodzie światła i dojdzie do wypadku to kogo będziemy za to winić, producenta tego samochodu? On przecież zamontował i podłączył wymagane oświetlenie. To my je wyłączyliśmy.

Bóg jest światłością, a jeżeli oddalamy się od Boga do ciemności, to nie mamy prawa żalić się na Stwórcę. Na szczęście Bóg jest i pozostanie Bogiem miłości . On dał swojego jedynego Syna, by nas z tej sytuacji wyrwać. Jezus Chrystus swoją bezgraniczną miłość do nas zagubionych ludzi objawił na Golgocie. Tylko od nas zależy, czy wiarą przyjmiemy ten ratunek.

Bogusław Hurynowicz