1 Księga Mojżeszowa 7:16

….(16) A te, co weszły jako samiec i samica, z wszelkiego ciała weszły, jak mu rozkazał Bóg. I zamknął Pan za nim.

Życie Noego przypadło na bardzo złe czasy. Sam Bóg wydał jednoznaczne świadectwo: A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i bolał nad tym w sercu swoim. […..] A ziemia była skażona w oczach Boga i pełna nieprawości (1 Mojż. 6,5-6.11).

Bożą odpowiedzią na ten stan rzeczy był wielki potop, w którym zginęli wszyscy ludzie, z wyjątkiem garstki tych, którzy znaleźli bezpieczne schronienie w przygotowanej wcześniej arce. Drzwi arki Bóg zamknął za nimi.

Dziś żyjemy w bardzo podobnych czasach. Wybujały egoizm ludzki z każdym dniem częściej prowadzi do otwartej przemocy. Bojaźń Boża jest w zaniku. Zło ze wszystkich stron napiera z coraz większą siłą. Jednak tak, jak niegdyś Noe znalazł łaskę w oczach Boga, tak też i dziś Bóg kieruje do wszystkich ludzi ofertę swojej Łaski przez Ewangelię. Chociaż codziennie Bóg doznaje zniewagi z strony swoich stworzeń, nie odwołuje się jeszcze do ostatecznego wylania Swojego gniewu. Jest miłosierny i cierpliwy, „BO NIE CHCE, ABY KTOKOLWIEK ZGINĄŁ, LECZ CHCE, ABY WSZYSCY PRZYSZLI DO OPAMIĘTANIA. A DZIEŃ PAŃSKI NADEJDZIE” ( 2.Piotra 3,9-10).

W przyszłości Bóg zamknie drzwi łaski – na zawsze. Czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jest możliwe, aby nastąpiło to już dziś? – PRZYNAJMNIEJ W ODNIESIENIU DO CIEBIE!!!

Gdzie się wtedy znajdę? Gdzie się TY wtedy znajdziesz?

Arka obrazuje PANA JEZUSA, Zbawiciela grzeszników. Kto wyzna swoje grzechy Bogu i uwierzy, że Pan Jezus wziął na siebie karę za nie, zostanie ułaskawiony i na wieczność bezpieczny, zachowany przed zagrażającym sądem Boga.

Adi Gillner