Księga Habakuka 2:14

LECZ ZIEMIA BĘDZIE PEŁNA CHWAŁY PANA.

Prorok Habakuk w Słowie Bożym odsłania nam tajemnicę jednego z największych pragnień Pana. Pragnieniem tym jest, aby cała ziemia była napełniona znajomością Jego Osoby.

W jaki sposób może to stać się rzeczywistością?
Ale znowu należy postawić pytanie, jakie jest Jego życzenie względem mojej osoby?

Przede wszystkim mam być napełniony znajomością chwały Pańskiej. Czy to ma się stać w kościele? W 2 Korynt 4:6 apostoł Paweł stwierdza, że rozświecenie znajomości chwały Bożej realizuje się „w obliczu Chrystusowym”. Problem polega na tym w jaki sposób człowiek może zostać napełniony Jezusem Chrystusem. Istnieje tylko jedno miejsce, gdzie możemy go wyraźnie oglądać, tym miejscem jest Słowo Boże. Pierwszym i najważniejszym zadaniem jest być napełniony Słowem Bożym. Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez ustawiczne czytanie, studiowanie oraz rozmyślanie na temat Słowa Bożego, a następnie zastosowanie w praktyce tego, czego uczy Słowo. Należy podporządkować wszelką myśl pod posłuszeństwo Chrystusowi.

Bogusław Hurynowicz