Przypowieści Salomona 1:33

LECZ KTO MNIE SŁUCHA, BEZPIECZNIE MIESZKAĆ BĘDZIE I BĘDZIE WOLNY OD STRACHU PRZED NIESZCZĘŚCIEM.

Psalm 131:2
ZAISTE, UCISZYŁEM I USPOKOIŁEM MĄ DUSZĘ; JAK DZIECIĘ ODSTAWIONE OD PIERSI U SWEJ MATKI, TAK WE MNIE SPOKOJNA JEST DUSZA MOJA.

W naszej codzienności dzieje się tak wiele, że często tęsknimy za ciszą i spokojem. Właściwie prawdziwie spokojnym i opanowanym człowiekiem może być tylko ten, kto odnalazł Boży pokój. Jeśli powierzymy nasze życie Jezusowi, wówczas stoimy na nowym pewnym fundamencie i to sprawia, że otrzymujemy Boży pokój. Jak inaczej może człowiek odnaleźć swój pokój, jeśli nie w Bogu, który ma moc wyratować go z cienia niepokoju. W sytuacji, kiedy brakuje nam pokoju i opanowania możemy stać się dla innych złym świadectwem. Przecież w każdej chwili możemy przyjść do Jezusa – Księcia Pokoju. Pan nie żąda od nas za wiele, gdy chce, abyśmy w różnych sytuacjach zachowali spokój. On chce nas nim obdarować.

Bogusław Hurynowicz