Przypowieści Salomona 14:12

Nie jedna droga zda się człowiekowi prosta, lecz w końcu prowadzi do śmierci (Przypowieści Salomona 14,12).

„Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu” – tak mówi znane przysłowie. Ale właściwie dotyczy to każdego miasta, a nawet większości wsi. Można do nich dotrzeć różnymi drogami. Jedynie w odniesieniu do najważniejszego celu – zbawienia i udziału w wiecznej wspaniałości Bożej, przysłowie to nie ma najmniejszego zastosowania. Poświadcza to wielki Bóg wyraźnie i jednoznacznie w swoim świętym Słowie.

Niestety, wielu ludzi nie chce tego dostrzec. Sądzą, że mogą być zbawieni, stosownie do swojego przekonania, wiary lub religii. Lecz jest tylko jedna zbawiająca wiara, tylko jedna droga do nieba. Pan Jezus mówi: „JA JESTEM DROGA I PRAWDA I ŻYWOT, NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA, TYLKO PRZEZE MNIE” (Jana 14,6). Kto idzie fałszywą drogą, chybi celu, choć może być przekonany, że znajduje się na właściwej drodze.

Pociąg, który wskutek błędnego przestawienia zwrotnicy wjedzie na niewłaściwy tor, spowoduje wypadek; GDYBY JEDNAK ZOSTAŁ NATYCHMIAST ZATRZYMANY, NASTAWNICZY MOŻE BYĆ NADAL PRZEKONANY, ŻE NACISNĄŁ ODPOWIEDNI PRZYCISK. Pewien chłopiec zmarł wskutek łyknięcia kwasu solnego, który znajdował się w butelce po lemoniadzie, ponieważ był przekonany, że znajduje się w niej jego ulubiony napój.

Omyłki często pociągają za sobą przykre, a czasem tragiczne następstwa!!! Jaką straszną rzeczą jest, jeśli dotyczą wieczności. Musisz posiadać ratującą Biblijną Wiarę, uzyskać przebaczenia grzechów u Pana Jezusa, jeśli pragniesz dostąpić chwały niebios. Kto kroczy jedyną drogą do Ojca, dojdzie do Jego domu. Inne drogi prowadzą do wiecznej śmierci, wiecznego oddalenia od Boga i wszystkiego, co dobre – choć ludziom wydają się być prawdziwe. NA JAKIEJ DRODZE ZNAJDUJESZ SIĘ TY????????????

Adi Gillner