Psalm 116:12-13

CZYM ODPŁACĘ PANU ZA WSZYSTKIE DOBRODZIEJSTWA, KTÓRE MI WYŚWIADCZYŁ? PODNIOSĘ KIELICH ZBAWIENIA I WZYWAĆ BĘDĘ IMIENIA PANA.

Jestem, żyję, mój Boże! Ty jesteś Ojcem jakim nie jest żaden ojciec. Dziękuję Ci z radosnej piersi za każde dobrodziejstwo, za każde chcenie, za każdy smutek, za każdą radość, za każde szczęście, za każdą chwilę życia! Za pouczenie Twoim Słowem, za Twego słońca ciepłe promienie, za Twego księżyca łagodną wspaniałość, za Twój dzień i Twoją noc. Za Jezusa Chrystusa i Jego Ducha. Za wszystko coś mi zapewnił, za wszystko co dał i daje. Jakże ci Ojcze za to wszystko mam dziękowć. Choćbym dziękował każdym oddechem, nie dziękowałbym Ojcze dostatecznie, gdyż Twoje jest wszystko. Wszystko jest darem od Ciebie przez Jezusa Chrystusa. Nie potrafię dziękować; usta moje są pełne chwały Twojej! Me serce, całe me życie niech będzie pełne dziękczynienia i czci. Tobie niech będą dzięki za Twoją Ojcowską wierność.

Bogusław Hurynowicz