Psalm 136:23-26

W PONIŻENIU NASZYM PAMIĘTAŁ O NAS, ALBOWIEM ŁASKA JEGO TRWA NA WIEKI! WYBAWIŁ NAS OD NIEPRZYJACIÓŁ NASZYCH, ALBOWIEM ŁASKA JEGO TRWA NA WIEKI! DAJE POKARM WSZELKIEMU CIAŁU, ALBOWIEM ŁASKA JEGO TRWA NA WIEKI! WYSŁAWIAJCIE BOGA NIEBIOS, ALBOWIEM ŁASKA JEGO TRWA NA WIEKI!

Faraon był zdziwiony, że izraelici uwięzieni i uciskani mówią o świętowaniu ku czci Pana. Ich przewodnicy; Mojżesz i Aaron nalegali „Mamy obchodzić święto Pana”. Mojżesz patrzył z wiarą przed siebie ponieważ wiedział, że pewnego dnia Bóg wyrwie swój lud z ręki faraona. Świat nie jest w stanie zrozumieć naszej radości. Próbuje ją zmącić, a nawet pozbawić jej. Faraon przeszkadzał Mojżeszowi w realizacji planów: „Idźcie i służcie Bogu waszemu, ale którzy to mają iść”.

Mojżesz odpowiedział: Pójdziemy z naszą młodzieżą i z naszymi starcami; pójdziemy z naszymi synami i naszymi córkami, z naszymi trzodami i z naszym bydłem, gdyż mamy obchodzić święto Pana. 2Mojż.10:9. Aby chwalić Boga nikt nie może pozostać w tyle. Wróg chciał prześladować małe dzieci, aż rodzice powrócą do nich, lecz Mojżesz nie wpadł w pułapkę, która była na niego zastawiona.

Bogusław Hurynowicz