Psalm 18:9-10

8. ZAKON PANA JEST DOSKONAŁY,POKRZEPIA DUSZĘ, ŚWIADECTWO PANA JEST WIERNE, UCZY PROSTACZKAMĄDROŚCI. 9. ROZKAZY PANASĄSŁUSZNE, ROZWESELAJĄ SERCE, PRZYKAZANIE PANA JEST JASNE, OŚWIECA OCZY.

Biblia odsłania nam zamiary Boga, stan człowieka, drogę zbawienia, karę dla niepokutującego grzesznika i szczęśliwość wierzącego. Należy ją czytać i żyć według niej. Zawiera ona światło – by prowadzić, pożywienie – by karmić, pociechę – by pokrzepiać. Jest ona mapą dla podrożnych, laską pielgrzyma, kompasem sternika, mieczem wojownika i sztandarem chrześcijanina. W niej jest ukazany raj, niebo otwarte, bramy piekła zamknięte, a uwielbienie Boga celem końcowym.

Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u ciebie, Panie, opoko moja i odkupicielu mój!

Bogusław Hurynowicz