Psalm 72:18

BŁOGOSŁAWIONY NIECH BĘDZIE PAN, BÓG IZRAELA, KTÓRY SAM JEDEN CZYNI CUDA.

Czynienie cudów przypisuje się różnym świętym, np. Marii, matce Jezusa, papierzom itp. Jest to nieprawda! O tym mówi Słowo Boże. Hiob 5:8-9 czytamy: „Lecz ja zwróciłbym się do Boga i Bogu przedłożyłbym moją sprawę, który czyni rzeczy wielkie i niezbadane, cudowne i niezliczone.

Przypisuje się też zdolności uzdrawiania chorych obrazom, czy figurą tzw. „cudownym”, które znajdują się w miejscach pielgrzymek.

Co na to Słowo Boże?
Co o tym mówi Bóg czytamy w Księdze Jeremiasza 10:3-5: 3. Gdyż bóstwa ludów są marnością. Są dziełem rąk rzemiślnika pracującego dłutem w drzewie, ściętym w lesie, 4. Które przyozdabiają srebrem i złotem, umacniają gwoździami i młotami aby się nie chwiało. 5. Są jak straszak na polu ogórkowym, nie mówią, trzeba je nosić, bo nie mogą chodzić. Nie bójcie się ich, bo nie mogą szkodzić, lecz nie mogą nic dobrego uczynić.

My, też kiedyś chodziliśmy do niemych bałwanów prowadzeni przez ludzi, których Pan Jezus nazywa ślepymi przewodnikami. Byliśmy chrześcijanami z nazwy. Wiem, że lepiej jest być przwdziwym chrześcijaninem, który pokłada ufność w Bogu.

Bogusław Hurynowicz