Nie unikniesz pokuszenia

Mój synu, nigdy nie jesteś bezpieczny w tym życiu i jak długo żyjesz potrzebujesz duchowej zbroi. Mieszkasz pomiędzy wrogami i walczysz z nimi „prawą i lewą ręką,” bronią ofensywną i defensywną (II Kor. 6:7).

Jeśli zatem nie bronisz się tarczą cierpliwości, niedługo zachowasz się bez ran. Więcej nawet – jeśli nie uchwycisz się Mnie całym swoim sercem, ze szczerym pragnieniem wycierpienia tych rzeczy dla Mnie, nie zniesiesz ferworu tych zmagań, ani też nie otrzymasz palmy błogosławionych. Powinieneś zatem mężnie kroczyć naprzód i pewną ręką przeciwstawiać się wszystkiemu co jest ci zawadą na drodze ku Mnie.

Albowiem tym, którzy zwyciężą manna jest dana (Obj. 2:17), a dla leniwych wiele nieszczęść zgotowano. Jeśli szukasz odpocznienia w tym życiu, jakżeż możesz osiągnąć to, które będzie już wieczne. Nie oddawaj się ponad miarę odpoczynkowi lecz raczej uzbrój się w wielką cierpliwość. Szukaj prawdziwego pokoju nie na tej ziemi, a w Niebie; nie w człowieku, ani też w żadnym innym stworzeniu, a w Bogu jedynie.

W imię Bożej miłości powinieneś z radością poddawać się wszystkim rzeczom, a znaczy to: mozolnej pracy i bólowi; kuszeniom, irytacjom, obawom, koniecznościom, chorobom, zranieniom, pomówieniom, naganom, upokorzeniom; zamętom, upominaniom i wzgardom. One właśnie są pomocą cnocie; one są testem dla nowicjusza w Chrystusie; one właśnie wykuwają niebiańską koronę. Ja dam ci wieczną nagrodę za chwilę ciężkiej, uczciwej pracy i nieskończoną chwałę za ulotne problemy.

Czy naprawdę myślisz, że na każde twoje życzenie otrzymasz duchowe pocieszenie?

Moi święci nie zawsze je mają, a za to spotyka ich wiele nieszczęść i rozmaite pokuszenia i bolesne odrzucenie. A pomimo to, we wszystkim ćwiczą się w cierpliwości i Bogu ufają raczej, aniżeli samym sobie wiedząc, „(…) że utrapienia teraźniejszego czasu nic nie znaczą w porównaniu z chwałą, która ma się nam objawić” (Rzym. 8:18).

Czy rzeczywiście chciałbyś osiągnąć w jednej chwili to co inni pozyskiwali przez całe lata mozolnej pracy?

„Miej nadzieję w Panu! Bądź mężny i niech serce twoje będzie niezłomne! Miej nadzieję w Panu!” (Ps. 27:14). Nie trać zaufania, które położyłeś we Mnie, a bez wahania oddawaj tak ciało swoją jak i duszę na chwałę Bożą. Wynagrodzę cię hojnie; Ja będę z tobą w utrapieniu (Ps. 91:15).

(Autor nieznany)