Muszę ci powiedzieć

Może nigdy Cię nie spotkam, wobec tego muszę natychmiast Ci o czymś powiedzieć. Jest to wiadomość, która może Ci się nie spodobać; jednak nigdy nie będziesz mógł o niej zapomnieć. Niezależnie od tego, czy jej uwierzysz czy nie, będzie miała istotny wpływ na twoje życie i śmierć. Doprowadzi Cię ona do punktu, decyzji. Musisz albo ją przyjąć, albo odrzucić. Musisz albo ukorzyć się w pokorze, albo też odwrócić wyniośle i odejść. Nie możesz pozostać neutralnym.

A oto ta wiadomość. Jest to cytat z Pisma Świętego: “Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy, nie zginął ale miał życie wieczne.” (J.3.16)

Są tu zawarte trzy cudowne fakty:
Fakt pierwszy: “Tak Bóg umiłował świat.”
Ponieważ jesteś na świecie, więc On Ciebie UMIŁOWAŁ. Umiłował Cię pomimo tego, że jesteś grzesznikiem. Biblia mówi: “wszyscy zgrzeszyli.”

Bóg Cię kocha, ale nienawidzi Twego grzechu. Twoje grzechy prowadzą Cię do piekła. Jednak miłujący Bóg znalazł dla Ciebie drogę ratunku.

Fakt drugi: “Syna swego jednorodzonego dał.”
Bóg umiłował Ciebie tak bardzo, że dał SWEGO SYNA. Jezus Chrystus cierpiał i przelał Swoją krew za Twoje grzechy, abyś Ty był zbawiony. UMARŁ ZA CIEBIE. Zapłacił karę za Twój grzech. Zajął Twoje miejsce na krzyżu.

Fakt trzeci: “aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne.”
Bóg daje życie wieczne tym, którzy wierzą Jezusowi. On dokończył swoje dzieło, a teraz oczekuje od Ciebie prawdziwej WIARY. Wiary objawiającej się poprzez:

• Przyznanie i odwrócenie się od swoich grzechów.
• Uwierzenie, że Jezus Chrystus umarł zamiast Ciebie, za Twoje grzechy, dla Twojego zbawienia.
• Zaproszenie w modlitwie Jezusa Chrystusa jako Pana i Gospodarza, (nie gościa) Twojego życia.

To jest wiadomość, którą musiałem Ci powiedzieć.
Musisz teraz podjąć decyzję. Przyjmiesz Go, czy odrzucisz?
Pokornie skłonisz się przed Nim, czy odejdziesz obojętnie?

Twoje życie jest bezcenne, ale krótkie. Dlatego wykorzystaj je właściwie.
KOCHANY PRZYJACIELU!
Czy możesz odmówić Jezusowi prawa do panowania w Swoim życiu?

Chcielibyśmy Ci pomóc w nawiązaniu społeczności z Bogiem, dlatego prosimy skontaktuj się z nami: Polska Misja.