Problem

Każdy z nas ma problemy, np.: kłopoty finansowe, konieczność codziennej pracy z ludźmi o ciężkich charakterach, nieprzyjemne sytuacje w pracy czy stres. Każdy ma więc swoje osobiste problemy. Jest jednak jeden problem, który mamy wszyscy. Każda osoba, w każdym narodzie, z każdej rasy i w każdej sytuacji życiowej ma ten sam problem. Niektórzy próbują uniknąć zmierzenia się z nim za pomocą majątku, alkoholu, narkotyków lub związków. Inni znów nie zdają sobie nawet sprawy z jego istnienia.

Jak jeden problem może dotyczyć wszystkich ludzi?
Jaki to problem?

„[…] wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (List do Rzymian 3:23).

Biblia mówi, że problemem, który ma każdy człowiek, jest grzech. Nikt nie jest w stanie dorównać doskonałym, świętym standardom Boga. Każdy przekroczył i wciąż przekracza Jego przykazania. Wszyscy są pod panowaniem grzechu.

Dlaczego grzech jest tak wielkim problemem?

Jest tak ponieważ „[…] zapłatą za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6:23).

Grzech nie tylko komplikuje nasze życie na parę tygodni czy bywa powodem złego samopoczucia. Karą za złamanie doskonałego Bożego prawa jest śmierć.

Jeśli więc wszyscy grzeszymy, a karą za grzech jest śmierć, to co powinniśmy zrobić? W jaki sposób może być rozwiązany ten problem?

Zabezpieczenie

Sami nie możemy nic zrobić, aby ten problem rozwiązać. Ale Bóg w swoim miłosierdziu nie pozostawił nas w sytuacji bez wyjścia. Mimo że wszyscy zgrzeszyliśmy przeciwko świętemu Bogu, On nie chce skazywać nas za nasze grzechy. Dlatego zabezpieczył nas, wysyłając swego bezgrzesznego Syna (Jezusa Chrystusa), aby umarł za nasze grzechy (zamiast nas). Tak wielka jest miłość Boga: „[…] Bóg zaś okazuje nam swoją miłość [właśnie] przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami” (List do Rzymian 5:8).

Jezus umarł na krzyżu za nasze grzechy, został pogrzebany, a następnie pokonał śmierć poprzez zmartwychwstanie! Umierając, Jezus zastąpił nas, umożliwiając nam otrzymanie życia wiecznego: „[…] albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, a łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List do Rzymian 6:23).

Biblia mówi również: „[…] albowiem każdy, kto wzywał będzie imienia Pańskiego, zbawiony będzie” (List do Rzymian 10:13).

W jaki sposób zabezpiecza to nas przed problemem grzechu?

Obietnica

Bóg obiecał nam, że jeśli wierzymy, że Jezus jest Synem Bożym, który umarł na krzyżu za nasze grzechy, a następnie zmartwychwstał, to nie podlegamy karze za nasze grzechy. Bóg obiecuje nam również dar życia wiecznego.

Jeśli chcesz przyjąć obietnicę życia wiecznego, którą Bóg daje poprzez zabezpieczenie w Osobie Jezusa Chrystusa, możesz pomodlić się dziś w ten sposób:

Kochany Boże, wiem, że mam problem. Wiem, że sam nic nie mogę zrobić, aby naprawić problem swojego grzechu. Wierzę, że wysłałeś swojego Syna Jezusa, aby umarł na krzyżu za moje grzechy. Wierzę, że wzbudziłeś Go z martwych. Twoje Słowo mówi, że mogę być wolny od kary za grzechy i mogę mieć życie wieczne. Wołam w Twoim imieniu, Jezu i proszę o wybaczenie moich grzechów. Amen.

Good News Publishers #6357573219
Tłumaczenie własne.

Po więcej informacji napisz: luke@zaJezusem.com lub wejdź na stronę internetową: