Zostań ambasadorem Jezusa

Kto zaniesie Ewangelię ludziom zgubionym, jeśli nie ty? Więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj. Wiele spragnionych dusz czeka na poselstwo Jezusa, nie pozostań temu obojętny: „[…] jak miłe są na górach nogi tego, który zwiastuje radosną wieść, który ogłasza pokój, który zwiastuje dobro, który ogłasza zbawienie, który mówi do Syjonu: Twój Bóg jest królem […]” (Izajasza 52:7).

W jaki sposób możesz zostać ambasadorem Jezusa? Jak możesz otrzymać darmowe materiały ewangelizacyjne, które ci w tym pomogą?

1. Proszę o kontakt mailowy: luke@zaJezusem.com lub poprzez stronę internetową www.zaJezusem.com.

2. Otrzymasz darmowe materiały ewangelizacyjne.

3. Będziesz mógł je rozprowadzać na przykład w miejscu swojego zamieszkania.

4. Jeśli potrzebujesz dodatkowych materiałów (na przykład do prowadzenia małej grupy domowej), napisz do mnie lub kliknij tutaj.

Wymagania i prośby:

1. Wyślij świadectwo swojego nawrócenia.

2. Nie jest istotna twoja przynależność denominacyjna – jedynie przynależność do Jezusa.

3. Nie musisz zapisywać się do jakiejkolwiek organizacji ani reklamować strony www.zaJezusem.com (chyba że uznasz to za stosowne).

4. Nie jest wymagany twój wkład finansowy.

Teraz kilka próśb:

#1. Głoś Ewangelię o Jezusie Chrystusie, nie mów o różnicach teologicznych, błędach z historii itp. (chyba że jesteś o to pytany).

#2. Prowadźmy życie godne naśladowcy Jezusa.

#3. Prośba o wsparcie ewangelizacji wspólną, gorliwą modlitwą: „[…] aby Pan błogosławił i wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mateusza 9:38b).

Mateusza 28:18-20
„[…] a Jezus przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. (19) Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata”.

Przynośmy dla Królestwa Bożego obfity owoc. Niech Pan Jezus będzie uwielbiony. Pozostań z Nim.
Luke / luke@zaJezusem.com