Dni trzeźwości. Fundacja Elim – 2011

Zapraszam do oglądnięcia zdjęć z działalności Fundacji Elim kliknij tutaj i zachęcam do ich wsparcia – kliknij tutaj.

Fundacja jest organizacją charytatywną. Swe cele realizuje ze środków uzyskanych drogą ofiar, darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych. Fundacja ustanowiona została aktem notarialnym z dnia 15.07.1991 roku, sporządzonym w Państwowym Biurze Notarialnym w Cieszynie. Prowadzi działalność na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, oraz poza jej granicami, [zgodnie z obowiązującymi tam przepisami]. Siedzibą Fundacji jest miasto Wisła. Zapraszam do odwiedzin ich strony internetowej kliknij tutaj.