Kościół uliczny w Warszawie – rok 2012

Kościół Uliczny to inicjatywa warszawskich chrześcijan, których pragnieniem jest niesienie dobrej nowiny najuboższym i bezdomnym (ale nie tylko!). W każdą środę przy metrze centrum, w kościele „bez ścian i drzwi” chrześcijanie uwielbiają Boga, głoszą Jego Słowo i niosą praktyczną pomoc potrzebującym, poprzez wydawanie gorących posiłków a także ubrań oraz pomaganie w wyjściu z uzależnienia. W ramach służby organizowane są również wyjścia streetworkerów, których zadaniem jest dotarcie do bezdomnych, którzy często nie mają motywacji aby gdziekolwiek szukać pomocy.

Historia:1 września 2010 roku Kościół Uliczny przeprowadził pierwsze nabożeństwo „na ulicy.” W służbę kościoła angażują się chrześcijanie z jedenastu warszawskich wspólnot (grupa ta wciąż się powiększa). Liderami służby jest Paweł Bukała i Marta Bukała. Dużą inspiracją i zachętą do zorganizowania pierwszego spotkania był Artur Pawłowski lider Street Church w Calgary w Kanadzie.

Ludzie, do których docieramy: Niektórzy bezdomni, decydują się na wyjazd do chrześcijańskich ośrodków leczenia uzależnień, aby tam po wielu latach alkoholizmu stanąć na nogi. Są tacy, którzy powierzają swoje życie Jezusowi Chrystusowi i rozpoczynają nowy etap w swoim życiu. Oprócz osób bezdomnych Kościół Uliczny dociera z ewangelią do tzw. normalnych obywateli, czyli osób pracujących i studentów.

Mottem Kościoła Ulicznego jest:
Pan „Podnosi nędzarza z prochu, A ubogiego wywyższa ze śmieci, Aby posadzić go z książętami, z książętami ludu swego.” Psalm 113 (B.W.)

Na zdjęcia zapraszam kliknij tutaj.