Zdjęcia z pracy Ewangelizacyjnej Praga W-wa – rok 2012

Zdjęcia pochodzą z różnych okresów. Zbór działa w tym rejonie ponad 10 lat, nie jest zbyt duży, [około 30 osób] ale wykonują dobrą pracę dla Pana. Służy pomocą osobom mającym problem z nałogami, [alkohol, narkotyki] jak również z bezdomnością. Ostatnio służba ta mocno się rozwija, a potrzeby są ogromne. Zborownicy pracują również z dziećmi, karmią je i wspierają pomocą doraźną.