Tisza be-Aw

Święto Tisza be-Aw jest obchodzone dla upamiętnienia serii tragicznych wydarzeń w historii narodu żydowskiego, które miały miejsce tego właśnie dnia – dziewiątego dnia miesiąca aw.

Najbardziej znamienne z nich to zburzenie Świątyni w Jerozolimie przez Nabuchodonozora oraz zburzenie Drugiej Świątyni przez Tytusa. Także 9 aw nastąpiła ostateczna klęska Bar Kochby, którego powstanie przeciwko Rzymianom było ostatnim niepodległościowym zrywem Żydów po zburzeniu Świątyni. Wygnanie Żydów z Hiszpanii w 1492 roku również miało miejsce 9 dnia miesiąca aw. Jest to najsmutniejszy dzień w żydowskim kalendarzu.

Dzień Tisza be-Aw przypomina o nieuchronności sądów Bożych, które spełnią się zgodnie z Bożym Słowem-Bóg zapowiedział przecież błogosławieństwa dla Swego ludu, jeśli będzie on chodził Jego ścieżkami, i karę, jeśli pogwałci Jego przykazania. Tisza b,Aw przypomina także miłosierdzie Boże i Jego wieczną miłość dla Swego ludu. Bóg zawsze jest gotów przygarnąć Swój lud do Siebie, jeśli tylko zwrócą się do Niego ze skruszonym sercem.

Już dziewięć dni wcześniej, religijni Żydzi rozpoczynają tzw. dni półpokutne, wstrzymując się od spożywania mięsa i wina. Na ostatni posiłek przed rozpoczęciem postu spożywają jajka, (symbolizujące żałobę) z odrobiną popiołu. Wyraża to smutek zbyt wielki, by go wyrazić słowami.

Święto Tisza be-Aw to dzień żałoby i postu. Modlący się w synagodze Żydzi zdejmują obuwie i siadają na podłodze lub niskich stołkach. Odmawiane modlitwy są w nastroju smutku i powagi. Czyta się tego dnia Lamentacje Jeremiasza. Natomiast pierwszy szabat po 9 aw nazywany jest szabatem pocieszenia – tego dnia czyta się 40 rozdział Izajasza, pełen słów pociechy i nadziei na przyszłość.

We współczesnym Izraelu istnieje zwyczaj, aby 9 aw okrążać mury Starego Miasta Jerozolimy w modlitewnej procesji, kończącej się przy Zachodnim Murze, (Ścianą Płaczu), by tam modlić się i opłakiwać Świątynię. Przy Zachodnim Murze zbierają się setki ludzi, aby się modlić, (niektórzy przez całą noc), czytać Lamentacje Jeremiasza i opłakiwać spustoszenie Świętego Miasta.