Protestantyzm w Polsce

Łączna liczba wyznawców Kościołów protestanckich w Polsce wynosi ok. 160 tysięcy (w tym ewangelicy – ok. 85 tysięcy, zielonoświątkowcy – ok. 30 tysięcy, pozostali ewangeliczni chrześcijanie – ok. 27 tysięcy, adwentyści i inne grupy – ok. 15 tysięcy), co czyni protestantyzm trzecim, po katolicyzmie i prawosławiu, największym kierunkiem religijnym w Polsce. Oficjalnie na terenie kraju działa ponad 80 protestanckich związków wyznaniowych zarejestrowanych w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zachęcam do pogłębiania wiadomości na ten temat i korzystania z różnych ku temu źródeł. Serdecznie zapraszam;

Artykuł # 1 – kliknij tutaj

Artykuł # 2 – kliknij tutaj

Artykuł # 3 – kliknij tutaj

Zapraszam również na film związany z Protestantyzmem w Polsce; kliknij tutaj