Bert Clendennen

Pastor B.H. Clendennen urodził się w 1922 roku, był założycielem Kościoła Victory Temple, który rozpoczął swoją działalność 4 Listopada 1956 roku. Victory Temple jest prężnie działającym Kościołem Zielonoświątkowym posiadającym misjonarzy w wielu krajach świata, a Brat Clendennen do swojej śmierci był emerytowanym pastorem tego Kościoła w Beaumont w Teksasie.

Pastor Clendennen poprzez radio i telewizję dotarł do prawie każdego większego miasta w Ameryce. Programy nadawane z Kościoła Victory Temple zaniosły pełne Bożej mocy przesłanie, do milionów domów. Brat Clendennen był rozchwytywanym mówcą na kongresach i spotkaniach konferencyjnych. Ta szczególna misja posługi zaprowadziła go do wielu krajów na całym świecie. W 1967 roku, Brat Clendennen usługiwał przez pięć tygodni w Tanzanii w „Kraju Buszu” na Wschodzie Afryki. Wiele dusz odnalazło Chrystusa w tamtym czasie. Potrzeba budowania Kościołów była tak wielka, że Brat Clendennen powrócił do USA aby zebrać fundusze na wybudowanie 15 bloków i domów modlitwy złożonych ze stalowych konstrukcji. W ciągu jednego roku misjonarz Morris Plotts zmontował i postawił wszystkie kościoły.

W kwietniu 1968 roku, Braterstwo Bert i Janice Clendennen powrócili do Wschodniej Afryki aby usługiwać, powołać i poświęcić inne kościoły. Ze Wschodniej Afryki małżeństwo Clendennen udali się do Iranu, aby usługiwać i brać udział w przecieraniu nowych szlaków dla zbudowania pierwszej Szkoły Biblijnej od 1300 lat w tym kraju.

W grudniu 1968 roku, Braterstwo Clendennen podróżowali po świecie usługując w Hiszpanii, Francji, Rzymie, Indiach, Tajlandii i Wietnamie. W południowych Indiach z ponad 1000 ludzi zebranych na słuchanie Ewangelii, setki doznały zbawienia i napełnienia Duchem Świętym. Następnie Bóg otworzył drzwi dla Braterstwa Clendennen w Wietnamie. W latach 1968-1975 przebywali w Wietnamie do końca działań wojennych wojsk amerykańskich. Ich praca była tam tak potrzebna, jak stała obecność żołnierza na posterunku w chwilach ciężkiego zagrożenia. To oddanie i determinacja przyniosły ze sobą zwycięstwo i powodzenie. Poprzez służbę Pastora Clendennena idea „Pięćdziesiątnicy” dotarła po raz pierwszy do Wietnamu.

W 1971 roku Clendennenowie zostali zaproszeni na misję do Zairu i Kongo. Przez 21 dni Boża moc i świadectwo Ewangelii ogarnęły tłumy, które policja oszacowała na 65000 ludzi.

W lutym 1980 roku, Brat Clendennen został zaproszony aby usługiwać w Jugosławii na Węgrzech i w Rumunii. Każdy Kościół, w którym usługiwał Brat Clendennen, był wypełniony do granic jego możliwości. W 1981 roku Brat Clendennen powrócił do Bułgarii i Rumunii, aby przypatrzeć się i upewnić, że Duch Pana ciągle tam działa i Kościoły rozwijają się

Także w 1981 roku Brat Clendennen powrócił z misją do Zairu w Południowej Afryce. Każdego wieczoru tysiące osób słuchały Słowa Pana. W grudniu tamtego roku powrócił ponownie do Zairu, aby prowadzić konferencje dla tamtejszych pastorów. Spotkaniu temu towarzyszyło prawdziwe poruszenie Ducha Świętego i pastorzy powrócili do swoich Kościołów odnowieni w Panu. Seminaria trwające cały tydzień, posiłki i zakwaterowanie dla pastorów i ich żon, zostały w całości sfinansowane przez „Voice of Victory” i Brata Clendenenna.

Wiele lat temu poprzez kierownictwo Ducha Świętego, Brat Clendennen zapragnął zorganizowac konferencję dla pastorów w Stanach Zjednoczonych. To wydarzenie na stałe zagościło w Victory Temple. Każdego roku, na takie konferencje przyjeżdżają pastorzy z całych Stanów Zjednoczonych i innych krajów świata, aby zostać podniesionym i odnowionym przez Ducha Świętego.

W grudniu 1991 roku Brat Clendennen wyraźnie odczuł, że nadszedł czas by pożegnać się z posadą pastora w Victory Temple i oddać się całkowicie pracy misyjnej. Od września 1991 drzwi zostały otwarte dla posługi brata Clendennena w Rosji. Pierwszej niedzieli w Moskwie, głosił on Słowo w podziemnym kościele, gdzie było zebranych ponad tysiąc ludzi. Wśród tego tłumu byli Biskupi Kościoła Zielonoświątkowego z całej Rosji. Prosili oni brata Clendennena aby przyjechał do nich i usługiwał w ich kościołach i szkolił ich kaznodziejów.

Brat Clendennen zakupił i rozprowadził trzydzieści tysięcy Nowych Testamentów i trzydzieści tysięcy książek „Słowo Życia”. Burmistrz Kijowa prosił, aby dać Biblię każdemu studentowi w szkole. Jedna z najbardziej pełnych mocy stacji radiowych, która swym zasięgiem dociera do dziewięciu milionów ludzi, przeprowadziła z nim wywiad. W lokalnych gazetach zostały napisane artykuły o krucjatach. Jego służba rozwijała się dynamicznie i wniosła w koscioły tak wielkie ożywienie, że Gazeta Moskiewska napisała artykuł, o tym , że brat Clendennen był ” najbardziej niebezpiecznym człowiekiem w Rosji”.

W lutym, 1992 roku pastor Clendennen ponownie przyjechał do Rosji, aby usługiwać na ewangelizacjach i zorganizować miejsce, w którym mógłby rozpocząć szkołę dla rosyjskich kaznodziejów. 21 września 1992 roku, braterstwo Clendennen przeprowadzili się do Moskwy, aby przygotować wszystko do otwarcia pierwszej szkoły. Brat Clendennnen nauczał rosyjskich studentów 4 godziny każdego dnia. Klasy rozpoczęły się 1 października 1992 w Międzynarodowym Zielonoświątkowym College Biblijnym w Moskwie, w którym uczestniczyło 102 studentów z całej Rosji i Ukrainy. Z tej jednej Szkoły w Moskwie zrodziła się Międzynarodowa Szkoła Chrystusa i dotarła przez były Związek Radziecki do Armenii, Georgii, Kirgizji, Ukrainy, Wilna, Perm i Rostowa. „Działając tam spostrzegliśmy, że nie tylko istniała potrzeba duchowego pożywienia, ale również wyżywienia i dostarczenia środków medycznych. Poprzez kontakty w Stanach Zjednoczonych skierowaliśmy kontenery wypełnione po brzegi ryżem, makaronami, pożywieniem dla niemowląt i środkami medycznymi, które okazały się niezbędne dla dzieci i rodzin w Rosji”.

W marcu 1994 roku Pan stworzył możliwość, aby przetłumaczyć materiały SOC na język hiszpański. Pierwsza Szkoła w Peru została otwarta w Haunuco. Potem Szkoła zawitała do Limy, Pasco, San Martin, Iquitos i Puyallup w Peru. Kolejnym miejscem był Ekwador, gdzie pierwsza Szkoła rozpoczęła się w styczniu 1996 roku. Pierwsza SOC w Chile rozpoczęła się w styczniu 1997 r. Obecnie SOC działają w Wenezueli, na Kubie, w Afryce, w Hiszpanii, w Republice Dominikańskiej, w Argentynie w Paragwaju, na Fiji, w Papua Nowa Gwinea, w Indiach, na Haiti, Trynidad, Indonezji, Brazylii, Iraku, Izraelu, Albanii, Tajlandii, Maroko, Boliwii, Turcji, Meksyku, Irlandii, Anglii, Malezji, Belize, Pakistanie i w Polsce. Prowadzona jest również działalność wśród więźniów w Ameryce, Rosji Afryce i Peru. Ukończono również prace nad Chińską wersją Szkoły Chrystusa, co umożliwiło dotarcie do wielu miast w Chinach i Hong Kongu. Manuskrypt SOC został przetłumaczony na 35 języków, a Szkoły działają w 120 krajach świata.

Pastor Bert odwiedził Polskę w 2002 roku oraz dwukrotnie w 2005, te wizyty rozpoczęły zajęcia „Szkoły Chrystusa” w naszym kraju. Brat Clendennen zmarł 13 grudnia 2009 roku.

Za uprzejmą zgodą Warszawskiego Seminarium Teologicznego – www.wst.edu.pl
Autor: Andrzej z DG

Więcej na temat Pastora Berta Clendennena
kliknij tutaj, lub tutaj.