Kazania z YouTube

Siergiej Nieczetajło

 1. Duch mocy
 2. Kościół Czasów Ostatecznych
 3. Dziedzictwo żyjących w Duchu Świętym
 4. Jak ujdziemy cało
 5. Nowe narodzenie
 6. Koncepcja krzyża
 7. Zrodzeni z Ducha mają Pokój Boży
 8. Nie widzimy i nie słyszymy Chrystusa

C.H.Spurgeon – strona internetowa

 1. Mówiąca Księga
 2. Chrystus pogromca szatana
 3. Chrystus poszukiwacz i zbawca dusz
 4. Chrystus końcem zakonu
 5. Chrystus jest wszystkim
 6. Ostrzeżenie dla wierzących
 7. Wytrwała wiara pokładana w wiernym Bogu
 8. Oczekiwany gość
 9. Chrystus nasze życie
 10. Chrystus triumfujący
 11. Szybko biegnie Słowo Jego
 12. Ziarno na gruncie skalistym
 13. Chrystus Odnowiciel
 14. Szata weselna
 15. Chrystus drzewo życia
 16. Zachowanie prawdziwej jedności
 17. Wybranie
 18. W obronie Ewangelii
 19. W pobliżu wąskiej bramy

Paul Washer – strona internetowa (nieoficjalna)

 1. Kazanie dla ateistów
 2. Gniew Boga
 3. O Ewangelii Jezusa Chrystusa
 4. Niewolnicy Chrystusa 1/6
 5. Najwspanialsze słowa w całym Piśmie
 6. Kościoły używają cielesnych sposobów
 7. Przegrywamy to
 8. Szokujące kazanie
 9. Módl się i bądź z Bogiem na osobności
 10. Poddawajcie Samych Siebie Próbie
 11. Modlitwa o przyjęcie Jezusa
 12. Wytrwała modlitwa
 13. Gdzie się podziali mężni

Mirosław Kulec

 1. Bądźcie pełni Ducha
 2. Strach
 3. Sąd Boży
 4. Pochwycenie Kościoła
 5. Pokora
 6. Ciche szczęście
 7. Ich jest Królestwo Niebios
 8. Gdy go zobaczyłem
 9. Owoc, który wydaje
 10. Psalm 91
 11. Nikt nie może
 12. Cterej jeźdźcy Apokalipsy
 13. Głosy
 14. Błogosławieni
 15. Jakim chce mnie widzieć Jezus?

Dave Hunt

 1. Okultyzm – podstępne zwodzenie
 2. New Age w Chrześcijaństwie
 3. Wizualizacja
 4. Psychologia i Kosciół
 5. Psychologia chrześcijańska
 6. Cóż to za miłość # 1
 7. Cóż to za miłość # 2
 8. Powrót do biblijnego chrześcijaństwa
 9. Egocentryzm, czyli kult własnego JA
 10. 12 kroków do piekła
 11. Odpowiedzi na pytania słuchaczy
 12. Ewangelia Jana 16 i Krzyż

Marian

 1. Aby życie Jezusa było w nas
 2. Pójdź za mną
 3. Poznawanie Boga i Pana Jezusa Chrystusa
 4. Zwycięstwo Chrystusa i nasze nad wężem
 5. Chrześcijanin w ogniu doświadczeń
 6. Ewangelia Jezusa Chrystusa
 7. Jarzmo Jezusa Chrystusa
 8. Otwarte uszy
 9. Korzyść z Chrystusa
 10. Świadomość wartości Chrystusa
 11. Radość dzieci Boga z Chrystusa
 12. Patrzenie na Chrystusa
 13. Prawidłowa bojaźń
 14. Rozkosz Bożych dzieci
 15. Wywyższony Boży Syn w nas
 16. Krzyż, a nieustępliwość starego człowieka

A. Szewczenko

 1. Czym jest łechcące ucho
 2. Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię
 3. Chrystus ofiarowany za nas
 4. Jesteście narodem świętym

A.W.Tozer – strona internetowa

 1. Jak oceniać duchowe przeżycia
 2. Stary a nowy krzyż
 3. Modlitwa sługi Bożego
 4. Być czy czynić

Bert Clendennen – strona internetowa

Szkoła Chrystusa – całość

 1. Szkoła Chrystusa #1, odcinek 1-6 – Konflikt
 2. Szkoła Chrystusa #2, odcinek 1-8 – Podstawy duchowej edukacji
 3. Szkoła Chrystusa #3, odcinek 1-9 – Osoba Jezusa
 4. Szkoła Chrystusa #4, odcinek 1,2,4-7 – Wszechmocna Krew
 5. Szkoła Chrystusa #5, odcinek 1-5 – Upamiętanie
 6. Szkoła Chrystusa #6, odcinek 1-5 – Krzyż
 7. Szkoła Chrystusa #7, odcinek 1-7 – Wiara
 8. Szkoła Chrystusa #8, odcinek 1-7 – Modlitwa
 9. Szkoła Chrystusa #9, odcinek 1-3 – Szafarstwo
 10. Szkoła Chrystusa #10, odcinek 1-3 – Walka
 11. Szkoła Chrystusa #11, odcinek 1-5 – Uczniostwo
 12. Szkoła Chrystusa #12, odcinek 1-13 – Kościół
 13. Szkoła Chrystusa #13, odcinek 1-7 – Odbudowa Bramy
 14. Szkoła Chrystusa #14, odcinek 1-4 – Jedność Kościoła
 15. Szkoła Chrystusa #15, odcinek 1-19 – Przebudzenie
 16. Szkoła Chrystusa # 16, odcinek 1-4 – Uświęcenie
 17. Szkoła Chrystusa #17, odcinek 1-20 – Duch Święty
 18. Szkoła Chrystusa #18, odcinek 1-17 – Drogi do mocy
 19. Szkoła Chrystusa #19, odcinek 1-7 – Pneumatologia

Seria kazań nagi Krzyż, Pastora Clendennena

 1. Nagi Krzyż # 1
 2. Nagi Krzyż # 2

Seria kazań, Przebudzenie Pastora Clendennena

 1. Przebudzenie

Inne kazania Pastora Clendennena

 1. Tajemna moc nieprawości

Roger Oakland

 1. Inny Jezus
 2. Droga do Rzymu
 3. Nowe wino z winnicy Babilonu część #1
 4. Winnica Babilonu część #2
 5. Zaskoczeni innym Jezusem
 6. Jak rozpoznać Nowo powstający Kościół w Twoim kościele
 7. Ostrzeżenie
 8. Ikabot
 9. Miscytyzm
 10. Globalizacja
 11. Diabelskie zasadzki

Dawid Wilkerson – strona internetowa

 1. Opowiadanie się po stronie antychrysta
 2. Moc nienagannego życia
 3. Wielkie i ostateczne przygotowanie
 4. Człowiek, który minął się z Chrystusem
 5. Kościół skoncentrowany na Krzyżu
 6. Wielkie ostateczne przygotowanie
 7. Doskonałe serce
 8. Ostrzeżenie przed chrześcijańskim dryfowaniem
 9. Świadectwo Pana dla narodów # 1
 10. Świadectwo Pana dla narodów # 2
 11. Bóg ma moc uleczyć twoje odstępstwo
 12. Bóg przywróci twoje zmarnowane lata # 1
 13. Bóg przywróci twoje zmarnowane lata # 2
 14. Chodzenie w Duchu
 15. Wykluwanie jaj węża
 16. Moc przebaczenia
 17. Przestrzeganie dnia Pańskiego # 1
 18. Przestrzeganie dnia Pańskiego # 2
 19. Opowiadanie się po stronie antychrysta
 20. Podatność na bycie poruszonym przez Boga
 21. Widzimy Jezusa

Carter Conlon

Konferencja Szkoły Chrystusa

 1. Konferencja Szkoły Chrystusa # 1
 2. Konferencja Szkoły Chrystusa # 2
 3. Konferencja Szkoły Chrystusa # 3
 4. Konferencja Szkoły Chrystusa # 4
 5. Konferencja Szkoły Chrystusa # 5

Inne nauczania Cartera Conlona

 1. Uciekaj jeśli ci życie miłe

Karol Finney

 1. Nawrócenie Karola Finneya
 2. W jaki sposób przyczyniać się do zwycięstwa?
 3. Modlitwa mająca przemagającą moc
 4. Modlitwa wiary
 5. Duch modlitwy
 6. Bądźcie pełni Ducha
 7. Zebranie modlitewne
 8. Środki jakie powinny być używane z grzesznikami
 9. Kiedy można się spodziewać duchowego przebudzenia?
 10. Dla pozyskiwania dusz potrzebna jest mądrość
 11. Mądry sługa
 12. Jak głosić Słowo Boże?
 13. Jak głosić Ewangelię?
 14. W jaki sposób wspomóc braci?
 15. Konieczność i skuteczność jedności
 16. Wskazówki dla grzeszników
 17. Wskazówki dla nowonawróconych
 18. Wzrastanie w łasce

Pastor Michał Hydzik – strona kościoła

 1. Wprowadzenie
 2. Księga Apokalipsy
 3. Pełnia Ducha Świętego
 4. Przeszkody w osiągnięciu pełni Ducha Świętego
 5. Małżeństwo i rozwody 1
 6. Małżeństwo i rozwody 2
 7. Małżeństwo i rozwody 3
 8. Małżeństwo i rozwody 4
 9. Małżeństwo i rozwody 5

Krzysztof Dubis – strona internetowa

 1. Świat i czasy ostateczne
 2. Kościół i czasy ostateczne
 3. Próba wiary
 4. Żyć z Chrystusem
 5. Trwanie w krzewie winnym

Szymon Matusiak

 1. Świadkowie Jehowy – Szymon Matusiak
 2. Doktryny i praktyki Świadków Jehowy – Szymon Matusiak
 3. Osiągnięcia i błędy organizacji Strażnicy – Szymon Matusiak
 4. SPOTKANIE Z BYŁYM CZŁONKIEM CIAŁA KIEROWNICZEGO ŚWIADKÓW JEHOWY – RAYMOND FRANZ
 5. Wstęp i Geneza Świadków Jehowy – Szymon Matusiak
 6. Jak rozmawiać ze Świadkami Jehowy – Szymon Matusiak
 7. Świadkowie Jehowy a Biblia – Szymon Matusiak
 8. Fałszywi prorocy – po owocach poznacie – Szymon Matusiak

Bruce Wilkinson

 1. Tajemnice Winnego Krzewu # 1
 2. Tajemnice Winnego Krzewu # 2
 3. Tajemnice Winnego Krzewu # 3
 4. Tajemnice Winnego Krzewu # 4

Jan Guńka

 1. Modlitwa językami
 2. Okultyzm
 3. Modlitwa Ojcze nasz
 4. Pokora
 5. Musisz się na nowo narodzić
 6. Niebezpieczeństwa czasów ostatecznych

David Pawson

 1. Objawienie Św. Jana – David Pawson

Nauczania innych kaznodziei

 1. Boża łaska – Michał Pleban
 2. Różnica pomiędzy Starym i Nowym Przymierzem – Zac Poonen
 3. Oznaka prawdziwej duchowości – Zac Poonen
 4. Wykłady H. Turkanika o powtórnym przyjściu Jezusa
 5. Musimy umieć rozpoznawać – Justin Peters
 6. Czy istnieje Bóg? Debata
 7. Obudź się, który śpisz – Charles Wesley
 8. Chrystus w tobie – T.A.Sparks
 9. Wybierzcie komu chcecie służyć – Erlo Stegan
 10. Pokuta – Tomasz Watson
 11. Smutek w życiu chrześcijanina
 12. Zwiedzeni doczesnością – jedność bez Chrystusa
 13. Przebudzenie, krzyż i ciasna brama – Bob DeWaay