Piąta Księga Mojżeszowa

Powrót do poprzedniej części kliknij tutaj

Księga Powtórzonego Prawa – 5 Ks. Mojżeszowa

I. Pierwsza mowa Mojżesza 1:1-4:43 „Co Bóg uczynił dla Izraela będącego na pustyni” – Historia Izraela

A. Geneza (miejsce i okoliczności przemowy) 1:1-5

1. Autor – Mojżesz: miejsce – Zajordanie 1:1:5

2. Było 11 dni drogi do Kadesz (bramy do Kanaanu – ziemi obiecanej) 1:2

3. Z powodu niewiary dopiero po 40 latach wyruszyli z Kadesz: by zdobyć Kanaan 1:3

4. Pokonanie obcych królów kończy okres wędrówki 1:4

B. Przypomnienie przeszłości 1:6-4:43

1. Od góry Synaj (Horeb) do Kadesz 1:6-18

a. Nakaz wyruszenia 1:6-8

b. Wyznaczenie przewodników (sędziów) 1:9-18

2. W Kadesz 1:19-46 (Kadesz to brama do Kanaanu – ziemi obiecanej)

a. Upadek Izraela 1:19-33

b. Zapowiedź kary 1:34-40

c. Przegrana wyprawa Izraela – porażka pod Chorma 1:41-46

3. Z Kadesz do Moabu (38 lat wędrówki) 2:1-23

a. „Nie zaczepiać Edomitów” 2:1-8

b. „Nie napadać Moabitów” 2:9-16

c. „Nie zaczepiać Ammonitów” 2:17-23

4. Podbój Zajordania 2:24-3:20

a. Zwycięstwo nad Sichonem królem Cheszbonu 2:24-37

b. Zwycięstwo nad Ogiem królem Baszanu 3:1-11

c. Przydzielenie Zajordania dwóm i pół plemionom 3:12-20

5. Zamiana przywództwa 3:21-29

a. Zachęta i utwierdzenie Jozuego jako przywódcy 3:21-22:28-29

b. Mojżesz nie wejdzie do Kanaanu 3:23-27

6. Mojżeszowa rada podsumowująca Przymierze 4:1-43

a. Posłuszeństwo przykazaniom drogą do błogosławieństwa i mądrości 4:1-8

b. Ostrzeżenie przed bałwochwalstwem 4:9-31

c. Wielkość i odpowiedzialność Bożego wybrania 4:32-40

d. Miasta ucieczki 4:41-43

II. Druga mowa Mojżesza 4:44-26:19

„Czego Bóg oczekuje od Izraela” – Świętość Izraela

A. Geneza (miejsce i okoliczności przemowy) 4:44-49

B. Przypomnienie Prawa moralnego 5:1-11:32

1. Przypomnienie Dekalogu 5:1-33 Prawo moralne

a. Okoliczności nadanie Dekalogu 5:1-5

b. Dekalog – Dziesięć przykazań 5:6-22

c. Reakcja Izraela 5:23-27

d. Reakcja Boga 5:28-31

e. Zachęta do stosowania Dekalogu 5:32-33

2. Pouczenia i ostrzeżenia płynące z przypomnienia przeszłości 6:1-11:32

a. Polecenie uczenia i przestrzegania Słowa Bożego 6:1-25

(1). Przestrzeganie Słowa drogą do błogosławieństwa 6:1-3

(2). Miłowanie Boga i nauczanie domowników Słowa 6:4-9

(3). Stosowanie i tłumaczenie Słowa dzieciom 6:10-25

Fragment Pwt :6:4-9 — Szema – (= słuchaj) nazwa codziennej modlitwy każdego izraelity: która wytworzyła się w późnym Judaizmie około II wieku naszej ery. Stanowi ona uroczyste wyznanie wiary w Boga i przyjęcie na siebie obowiązków: jakie spadaja na członków jego królestwa. Obecna Szema składa się z tekstów: Pwt :6:4-9; 11:13-21 oraz Lb15:37-41.

b. Przypomnienie misji: zdobycie Kanaanu 7:1-26

(1). Zniszczenie grzesznych narodów w celu zachowania świętości 7:1-8

(2). Pamiętanie o łaskawym Bogu: który jest wierny przymierzu i 7:9-15

(3). Pamiętanie o potężnym Bogu: który prowadzi do zwycięstwa 7:16-26

Klątwa – (cherem) to starożytne prawo klątwy: które polegało to na całkowitym zniszczeniu objętych nią ludzi i rzeczy. Pociągało za sobą trudną dla zwycięzców rezygnację z łupów na cześć bóstwa: z którego pomocą jak wierzono odniesiono zwycięstwo. Było prawem wojennym: skazującym na zniszczenie tego wszystko: co w przyszłości mogło być niebezpieczne dla zwycięzców. U Izraelitów ważnym moment stanowiło niebezpieczeństwo bałwochwalstwa. W przypadku miasta – prawo klątwy skazywało na zupełne zniszczenie danej miejscowości: domy i dobytek palono: ludzi zabijano.

c. Przypomnienie Bożej troski w czasie ubóstwa i pouczenie by pamiętać o Nim w czasie dostatku 8:1-20

d. Przypomnienie Bożej pomocy: opartej na Bogu: a nie ludziach 9:1-10:11 (1). Zapowiedź zdobycia Kanaanu 9:1-6 (z powodu grzechu Kananejczyków: a nie sprawiedliwości Izraela)

(2). Przypomnienie buntu Izraela 9:7-29

(3). Przypomnienie Bożego miłosierdzia 10:1-11

e. Polecenia związane z błogosławieństwem 10:12-11:32

(1). Boże oczekiwanie: obrzeżcie serca by chodzić Bożymi drogami 10:12-22

(2). Boże oczekiwanie: miłujcie Pana by przestrzegać Jego słowa 11:1-21

(3). Posłuszeństwo drogą do zwycięstwa i błogosławieństwa 11:22-32 Izrael przed wyborem: błogosławieństwo lub przekleństwo 11:26-28

C. Przypomnienie pozostałych Praw 12:1-26:19

W pewnym sensie są to nowe prawa: bo nie dotyczą życia na pustyni: ale życia w Kanaanie.

KODEKS DEUTERONOMICZNY – Księga Praw 12:1-26:19

1. Prawo Ceremonialne – dotyczące kultu Boga 12:1-16:17

a. Prawo dotyczące centralnego miejsca wielbienia Boga 12:1-28 wolność spożywania mięsa (bez krwi) na każdym miejscu wraz z Lewitami 15-25

b. Prawo dotyczące duchowego odstępstwa 12:29-13:19

c. Prawo dotyczące pokarmów 14:1-21

d. Prawo dotyczące dziesięcin rocznych i trzyletnich 14:22-29

e. Prawo dotyczące rok szabatowy 15:1-11

(1). Prawo dotyczące długów 15:1-6

(2). Prawo dotyczące biednych 15:7-11

(3). Prawo dotyczące hebrajskich niewolników 15:12-18

f. Prawo dotyczące pierworodnych ze zwierząt 15:19-23

g. Prawo dotyczące świąt 16:1-17

(1). Prawo dotyczące Święta Paschy i Przaśników 16:1-8

(2). Prawo dotyczące Święta Tygodni 16:9-12

(3). Prawo dotyczące Święta Szałasów 16:13-15

(4). Prawo dotyczące Pielgrzymek 16:16-17

2. Prawo Cywilno-Administracyjne – dotyczące organizacji Izraela 16:18-20:20

a. Prawo dotyczące instytucji sędziów i zarządców 16:18-20

b. Prawo dotyczące odstępstwa od Boga 16:21-17:7

c. Prawo dotyczące poddania się autorytetom 17:8-13

d. Prawo dotyczące instytucji królów 17:14-20

e. Prawo dotyczące instytucji kapłanów 18:1-8 źródło dochodów kapłanów-lewitów Wj 29:27; Kpł 7:31-34; 10:14; Lb 6:20; 18:18; Pwt 18:1-8

f. Prawo dotyczące obcych praktyk religijnych 18:9-14 g. Prawo dotyczące instytucji heroldów Jahwe – proroków 18:15-22

h. Prawo dotyczące miast ucieczki – (więzień) 19:1-14 (Wj21:13; Lb 35:9-34; Pwt 4:41-43; Joz 20:7-8)

i. Prawo dotyczące świadków w sądzie 19:15-21

j. Prawo dotyczące wojny 20:1-20

3. Prawo Socjalne dotyczące praw rodzinnych i socjalnych 21:1-26:19

a. Prawo dotyczące nieznanego sprawcy morderstwa 21:1-9

b. Prawo dotyczące życia rodzinnego 21:10-22:30

(1). Prawo dotyczące małżeństw z branką wojenną 21:10-14

(2). Prawo dotyczące pierworodnego syna 21:15-17

(3). Prawo dotyczące krnąbrnego syna 21:18-21

(4). Prawo dotyczące powieszonych na drzewie 21:22-23

(5). Prawo dotyczące własności brata 22:1-4

(6). Prawo dotyczące separacji różnych rzeczy 22:5-12

(7). Prawo dotyczące czystości seksualnej 22:13-29

c. Prawo dotyczące wyłączenia ze społeczności Izraela 23:1-9

d. Prawo dotyczące czystości obozu 23:10-15

e. Prawo dotyczące zbiegłego niewolnika 23:16-17

f. Prawo dotyczące sakralnego nierządu 23:18-19

g. Prawo dotyczące udzielania pożyczek dla współbraci i dla obcych 23:20-21

h. Prawo dotyczące ślubów 23:22-24

i. Prawo dotyczące korzystania z sadów i pól bliźniego przez głodnych 23:25-26

j. Prawo dotyczące rozwodu 24:1-4

k. Prawo dotyczące nowożeńców 24:5

l. Prawo dotyczące udzielania zastawu 24:6

m. Prawo dotyczące porwań 24:7

n. Prawo dotyczące walki z plagami 24:8-9

o. Prawo dotyczące odbioru pożyczek 24:10-13

p. Prawo dotyczące wypłaty najemnikowi 24:14-15

q. Prawo dotyczące osobistej odpowiedzialności 24:16

r. Prawo dotyczące wdów: sierot i obcokrajowców 24:17-22

s. Prawo dotyczące chłosty 25:1-3

ś. Prawo dotyczące dobroci dla tych: którzy dla nas pracują 25:4

t. Prawo dotyczące lewiratu (szwagrostwa) 25:5-10 Lewirat jest to poślubienie wdowy przez brata jej zmarłego męża celem zapewnienia ciągłości rodu.

u. Prawo dotyczące nieprzyzwoitego zachowania żon broniących męża 25:11-12

v. Prawo dotyczące handlu 25:13-16

w. Prawo dotyczące usunięcia Amalekitów 25:17-19

y. Prawo dotyczące pierwocin i dziesięcin 3-go roku 26:1-11

z. Prawo dotyczące dziesięcin 3-go roku 26:12-15

ż. Wezwanie do posłuszeństwa wynikającego z relacji: Bóg a jego lud Izrael 26:16-19

KODEKS DEUTERONOMICZNY 12:1-26:19 Podział tematyczny

1. Prawa dotyczące życia religijnego

a. Prawo dotyczące centralnego miejsca wielbienia Boga 12:1-28

b. Prawo dotyczące duchowego odstępstwa 12:29-13:18

c. Prawo dotyczące dziesięcin corocznych 14:22-27

d. Prawo dotyczące pierworodnych ze zwierząt 15:19-23

e. Prawo dotyczące przestrzegania trzech głównych świąt 16:1-17

f. Prawo dotyczące usunięcia przedmiotów kultu 16:21-22

g. Prawo dotyczące postępowania z odstępcami 17:1-7

h. Prawo dotyczące obcych praktyk religijnych 18:9-14

i. Prawo dotyczące proroków 18:15-22

j. Prawo dotyczące nierządu 23:18-19

k. Prawo dotyczące wypełniania ślubów i obietnic 23:22-24

l. Prawo dotyczące ofiarowania pierwocin 26:1-11

m. Zawarcie kontraktu pomiędzy Izraelem a Bogiem Jahwe 26:16-19

2. Prawa dotyczące życia obyczajowego

a. Prawo dotyczące pokarmów 14:1-21

b. Prawo dotyczące separacji różnych rzeczy 22:5-12

3. Prawa dotyczące życia społecznego

a. Prawo dotyczące wspierania Bożych pracowników 14:27;18:1-8

b. Prawo dotyczące wspierania potrzebujących

(1). Prawo dotyczące dziesięcin trzyletnich 14:28-29; 26:12-15

(2). Prawo dotyczące darowania długów w siódmym roku 15:1-6

(3). Prawo dotyczące pożyczek dla biednych 15:7-11

(4). Prawo dotyczące uwolnienia niewolników w siódmym roku 15:12-18

(5). Prawo dotyczące własności brata 22:1-4

(6). Prawo dotyczące opieki nad zbiegłym niewolnikiem 23:15-16

(7). Prawo dotyczące braterskich pożyczek 23:20-21

(8). Prawo dotyczące korzystania z sadów i pól bliźniego przez głodnych 23:25-26

(9). Prawo dotyczące udzielania zastawu 24:6

(10). Prawo dotyczące odbioru pożyczek 24:10-13

(11). Prawo dotyczące wypłaty najemnikowi 24:14-15

(12). Prawo dotyczące wdów: sierot i obcokrajowców 24:16-22

(13). Prawo dotyczące dobroci dla tych: którzy dla nas pracują 25:4

4. Prawa dotyczące życia cywilnego

a. Prawo dotyczące sędziów i zarządców 16:18-20

b. Prawo dotyczące poddania się autorytetom 17:8-13

c. Prawo dotyczące królów 17:14-20

d. Prawo dotyczące miast ucieczki (więzień) 19:1-14

e. Prawo dotyczące przesuwania granic 19:14

f. Prawo dotyczące świadków przestępstwa 19:15-21

g. Prawo dotyczące wojny 20:1-20

h. Prawo dotyczące nieznanego sprawcy morderstwa 21:1-9

i. Prawo dotyczące karania przestępców 21:22-23

j. Prawo dotyczące wyłączenia ze wspólnoty 23:1-9

k. Prawo dotyczące czystości obozu 23:10-15

l. Prawo dotyczące porwań 24:7

m. Prawo dotyczące walki z plagami 24:8-9

n. Prawo dotyczące osobistej odpowiedzialności 24:16

o. Prawo dotyczące chłosty 25:1-3

p. Prawo dotyczące prawa lewiratu 25:5-10

r. Prawo dotyczące żon stojących w obronie męża 25:11-12

s. Prawo dotyczące handlu 25:13-16

t. Prawo dotyczące usunięcia Amalekitów 25:17-19

5. Prawa dotyczące życia rodzinnego

a. Prawo dotyczące małżeństw z obcymi 21:10-14

b. Prawo dotyczące praw pierworodnych 21:15-17

c. Prawo dotyczące zbuntowanego syna 21:18-21

d. Prawo dotyczące czystości seksualnej 22:13-29

e. Prawo dotyczące rozwodu 24:1-4

f. Prawo dotyczące nowożeńców 24:5

III. Trzecia mowa Mojżesza 27:1-30:20

„Co Bóg uczyni dla Izraela” – Dziedzictwo Izraela

A. Powaga Przymierza Palestyńskie 27:1- 28:68 Przygotowanie do ustanowienia nowego Przymierza z nowym pokoleniem poprzez ostrzeżenie o przekleństwach i błogosławieństwach.

1. Nakaz spisania prawa na kamieniach w Kanaanie 27:1-8

2. Odpowiedzialność płynąca z bycia narodem Pana 27:9-10

3. Nakaz ogłoszenia błogosławieństw i przekleństw w Kanaanie 27:11-13

4. Ogłoszenie przekleństw 27:14-26

5. Ogłoszenie konsekwencji płynących z nowego Przymierza 28:1-68

a. Obietnica błogosławieństwa za posłuszeństwo 28:1-14

b. Obietnica przekleństwa za nieposłuszeństwo 28:15-68

B. Ustanowienie Przymierze Palestyńskie 29:1-30:20

Przymierze Palestyńskie

Jest to nowe (dodatkowe) przymierze gdyż zostało zawarte z nowym pokoleniem Izraela i dotyczącym nowej rzeczywistości: zamieszkania Izraela w ziemi obiecanej czyli Kanaanie (zwaną dzisiaj: Palestyną stąd nazwa Przymierzem Palestyńskie). Mimo iż jest to nowe przymierze to jednak jest ono kontynuacją lub też rozszerzeniem Przymierza Mojżeszowego zawartego na Horebie (28:69). Dlatego można je nazwać dodatkowym przymierzem. To nowe przymierze zostało zawarte na stepach Moabu: przed wejściem do Kanaanu.

1. Osadzenie Przymierza na Bożej mocy 29:1-7

2. Zawarcie Przymierza 29:8-14 – Izrael ludem Boga Jahwe

3. Podsumowanie Przymierza 29:15-30:10

a. Niech nie będzie odstępcy: abyś nie doświadczył Bożego przekleństwa 29:15-28

b. Obietnica powrotu z niewoli w przypadku nawrócenia się 30:1-10

4. Końcowe uwagi dotyczące Przymierza 30:11-20

a. Przymierze jest realne do zastosowania 30:11-14

b. Przymierze wymaga wyboru chodzenia po jednej z dwóch dróg (drodze życia lub śmierci) 30:15-20

IV. Testament bohatera i mediatora Przymierza 31:1-34:12

A. Mojżesz: jako Wódz – przygotowania do zmiany przywódcy 31:1-30

1. Mojżesz przemawia do Izraela 31:1-6

2. Mojżesz przemawia do Jozuego 31:7-8

3. Mojżesz przemawia do liderów Izraela 31:9-13

4. Bóg przemawia do Mojżesza: aby napisał hymn 31:14-22

5. Bóg przemawia do Jozuego: aby był mężny 31:23

6. Złożenie Księgi Prawa obok Arki Przymierza 31:24-27

7. Izrael gromadzi się by wysłuchać hymn Mojżesza 31:28-30

B. Mojżesz: jako śpiewak – Hymn Mojżesza 32:1-47

C. Mojżesz: jako święty prorok – Śmierć Mojżesza 32:48-34:12

1. Mojżesz ma iść na górę Nebo 32:48-52

2. Mojżesz błogosławi plemiona Izraela 33:1-29

3. Mojżesz ogląda Ziemię Obiecaną 34:1-4

4. Śmierć i opłakiwanie Mojżesza 34:5-8

5. Jozue zastępuje Mojżesza 34:9

6. Pośmiertne wspominanie o Mojżeszu 34:10-12