Służba wśród polskich i czeskich Romów

Chrześcijańska świetlica środowiskowa w Zabrzu

Każdego roku pod opieką Świetlicy znajduje się około 100 dzieci w wieku od 4 do 16 lat. Na co dzień dziećmi opiekują się 3 osoby: Siostra Janina, brat Antoni i siostra Dorota. Pomagamy dzieciom w nauce, rozwijamy ich zainteresowania artystyczne, prowadzimy dożywianie w formie podwieczorku, uczymy zasad higieny i czystości. Duży nacisk kładziemy na to, by je zachęcić do zdobywania zawodu, który by im dał możliwości stałego utrzymania. W ostatnich miesiącach Pan dodał nam dwie opiekunki dla dzieci: siostrę Irenę, która pomaga na co dzień w Świetlicy, a także siostrę Laryssę, która pomaga w zajęciach artystycznych. Od niedawna w zajęciach z najmłodszymi dziećmi pomaga również siostra Weronika. Dziękujemy Panu za wysłuchane modlitwy i nowe chętne serca do służby z dziećmi. W niedziele uczymy dzieci zasad etyki chrześcijańskiej . Od listopada ub. roku romska siostra Dorota prowadzi zajęcia Szkółki Niedzielnej w języku romskim, a także uczy dzieci wierszy biblijnych w tym języku. Dzieci entuzjastycznie przyjmują historie biblijne i chętnie uczą się Słowa Bożego na pamięć. Oprócz Doroty, zajęcia Szkółki Niedzielnej prowadzą siostra Beata, oraz braterstwo Elżbieta i Marek. Siostra Beata często ilustruje historie biblijne z dziećmi w formie krótkich scenek.

Poprzez naszą służbę z dziećmi także dorośli Romowie zainteresowani są Ewangelią. Od dłuższego czasu brat Adam włączył się w głoszenie Ewangelii Romom. Coraz więcej Romów w Zabrzu dostaje się pod wpływ Słowa Bożego, które jedynie ma moc zmienić ich życie. Kilkuosobowa grupa Romów uczestniczy w studium Słowa Bożego i zakłada nowy fundament swego życia na Panu Jezusie Chrystusie.

Pamiętajmy w modlitwach o dzieciach romskich i ich rodzinach w Zabrzu.

W październiku bieżącego roku obchodzić będziemy dwudziestolecie służby Chrześcijańskiej Świetlicy w Zabrzu. Dziękujemy Panu za Jego działanie w Zabrzu, za dzieci objęte opieką Świetlicy, za opiekunów Świetlicy, za nawróconych Romów, a także osoby zainteresowane Słowem Bożym. Dziękujemy wszystkim Braciom i Siostrom, którzy wspierają naszą służbę w modlitwach, rzeczowo, bądź finansowo. Zapraszamy Was do odwiedzenia naszej Świetlicy.

Wzorem naszego wielkiego poprzednika – brata Jerzego Mullera, jesteśmy przekonani, że Pan będzie zaspokajał wszelkie potrzeby naszej służby jedynie poprzez swoje dzieci. Wierzymy, że misja jest sprawą, która leży „na sercu” Kościoła Pana Jezusa Chrystusa. Osobom, bądź Zborom zainteresowanym naszą służbą i pragnącym wesprzeć ją finansowo, podajemy nr konta bankowego:

Z Polski.
PKO BP S.A.I O/ ZABRZE, nr 39 1020 2401 0000 0802 0350 6599

Dla osób posyłających z zagranicy:
Zbór Kościoła Wolnych Chrześcijan w Zabrzu,
ul.Grzybowska 3/9
41-808 Zabrze, Polska.
SWIFT: BPKOPLPW, nr IBAN: PL 39 1020 2401 0000 0802 0350 6599

A oto krótkie sprawozdanie z jednej z uroczystości organizowanych przez świetlicę dla rodziców dzieci uczęszczających na świetlicę.

DZIEŃ MATKI W CHRZEŚCIJAŃSKIEJ ŚWIETLICY W ZABRZU
Dnia 24 maja 2016 roku obchodziliśmy w naszej Świetlicy „Dzień Matki”. Wśród 20 gości przybyłych na uroczystość większość stanowiły matki, dla których wychowankowie Świetlicy zaprezentowali specjalny program artystyczny. Około 30 wykonawców w wieku przedszkolnym i szkolnym z wielkim uczuciem i zapałem wyrażało swoją miłość, szacunek i uznanie swoim mamom. Wcześniej dzieci złożyły mamom życzenia i własnoręcznie wykonane laurki.

Następnie Słowem Bożym dla matek usłużyli braterstwo Elżbieta i Marek. Prezentacja uwypuklała ogromny wpływ matki na życie dziecka i jego dalszą przyszłość w oparciu o dwa przykłady ze Słowa Bożego: Herodiady i jej córki (negatywny) oraz Anny i jej syna Samuela (pozytywny). Najważniejszy w życiu dziecka jest wpływ, jaki daje matka poprzez własny przykład, własne wartości i wybory. Matki obecne na spotkaniu zostały zachęcone do dokonywania właściwych wyborów, zgodnych ze Słowem Bożym i odpowiedzialnego wychowywania swoich dzieci dla Pana.

Po prezentacji Słowa zaprosiliśmy wszystkich gości na smaczny poczęstunek – swojskie ciasto i kawę. Przy stołach dzieliliśmy się świadectwami, a także śpiewaliśmy pieśni na chwałę Bożą. Jesteśmy wdzięczni Panu za kolejną możliwość nawiązania bliższych kontaktów z rodzicami naszych wychowanków.

Siostra Janina Janulek

Służba wśród Romów to nie tylko praca na świetlicy. Organizowane są także liczne ewangelizacje uliczne oraz spotkania domowe. Odwiedza się też Romów po domach i w szpitalu. Co roku organizowane są obozy chrześcijańskie w Wiśle Gościejowie. Staramy się dotrzeć w ten sposób z ewangelią do jak największej grupy Romów. Strona internetowa; www.zaJezusem.com ofiarowała nam też monety ze Słowem Bożym wybite w języku Romskim, które możemy rozdawać Romom na ulicach, co przynosi spore rezultaty ponieważ oni są bardzo przywiązani do swojej tradycji i języka i jest to jedyna rzecz która jest w języku romskim i służy jako traktat ewangelizacyjny i podarek. Trwają też prace nad tłumaczeniem Nowego Testamentu w języku Romskim do tej pory przetłumaczono ewangelie Mateusza i Jana.

W ostatnim czasie nawiązana została przyjaźń i współpraca z czeskimi Romami w Raspenawie Nowym Meste i Varnsdorf. Czescy Romowie tamtejszych zborów przyjeżdżają też na spotkania i grupy domowe do Bogatyni, a my jeździmy do nich do zboru i na spotkania domowe. W ostatnim czasie odbyła się też duża dwu dniowa ewangelizacja w Varnsdorfie w parku Miejskim. Zanoszone są też modlitwy o powstanie Zboru w Kladnie. W dniach 5-7 sierpnia planowana jest duża ewangelizacja w Nowym Meste i Raspenawie z gościnnym udziałem grupy Romów z Bystrzycy Kłodzkiej. Wierzymy ze i ta służba przyniesie błogosławiony owoc ku chwale naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jeśli chciałbyś więcej dowiedzieć się o Romach i służbie wśród nich zapraszam do poniższych linków (filmiki, świadectwa, pieśni itp.).

Świetlica Romska u Janeczki:

 1. Świetlica chrześcijańska w Zabrzu na ul. Buchenwaldczyków 1
 2. Świetlica chrześcijańska w Zabrzu na ul. Buchenwaldczyków – Gipsy – Romowie 2
 3. Świetlica Romska w Zabrzu Janina Janulek 3

Zdjęcia z Polski i Czech:

 1. 19 rocznica świetlicy
 2. Ewangelizacja dla Romów w Zabrzu
 3. Filmik z Ewangelizacji w Zabrzu
 4. Mali romscy przyjaciele
 5. Majówka w Palowicach
 6. Wizyta w Romskim zborze Nevo Dziwipen w Czechach
 7. Grupa Domowa u czeskich Romów w Raspenawie
 8. Wizyta w Czesko Romskim zborze w Varnsdorfie
 9. Ewangelizacja w Czechach w Varnsdorfie
 10. Mała znajoma Romka z Czech
 11. Zdjęcia z ewangelizacji w Czechach