Sumienie

Wierzę, że sumienie posiada każdy człowiek. Jest ono „częścią ochronną” pozostawioną nam przez Boga po upadku pierwszych ludzi (Rzymian 9:29). Ono zabezpiecza, [w pewnym stopniu] przed samowyniszczeniem gatunku ludzkiego, daje ocenę własnych pragnień, jest umiejętnością właściwego zachowania i alarmuje o nieprawidłowościach. Sumienie może być; skalane, zepsute, znieczulone, zniekształcone, rozstrojone, słabe, wrażliwe, akceptujące zło, wypalone lub czyste (1 Koryntian 8:7 / Tytusa 1:15 / 1 Koryntian 8:12). Wierzę, że Duch Święty i sumienie to dwa różne pojęcia (Rzymian 1:9). Kiedy rodzimy się na nowo, [duchowo (Jana 3:1-8 / Tytusa 3:3-6) – co to znaczy dowiesz się klikając tutaj] sumienie jest oczyszczone – wsparte Duchem Świętym (Hebrajczyków 9:14 / 1 Piotra 3:21) i współpracuje z Nim w całym procesie chrześcijańskiego życia (Rzymian 9:1). Wierzę, że w czasach Nowego Przymierza z sumienia nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek, choć jest ono bardzo pomocne w poznawaniu prawdy o Bogu.