Chciałbym się dowiedzieć, czy szatan zna ludzkie myśli?

Pismo Święte wskazuje, że tylko Bóg zna ludzkie myśli i nikt więcej:

1 Mojżeszowa 6:5
„[…] a gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelkie jego myśli oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe […]”.

Psalm 139:1-2
„Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. (2) Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję, rozumiesz myśl moją z daleka”.

Marka 2:8
„[…] a Jezus zaraz poznał w duchu swoim, że tak myślą w sobie, i rzekł im: Czemuż tak myślicie w sercach swoich?”.

Mateusza 9:4
„[…] ale Jezus przejrzawszy ich myśli, rzekł: Dlaczego myślicie źle w sercach swoich?”.

Mateusza 12:25
„[…] a Jezus, znając ich myśli, rzekł im […]”.

Nie znajdujemy w Piśmie Świętym argumentów na to, by szatan i duchy nieczyste (demony i inne upadłe anioły) znali nasze myśli. To, czego nie wyraziliśmy zewnętrznie, pozostaje w głębi naszej duszy i jest dla nich zupełnie niedostępne. Szatan był aniołem, a Pismo Święte nie mówi, że aniołowie znają ludzkie myśli. Mogą się jedynie domyślać, co myślimy, na podstawie tego, co robimy, lub badając nasze skłonności, słowa czy rzeczy, ku którym się zwracamy. Szatan jest bardzo inteligentny i dzięki temu świetnie zna się na ludziach, jest więc w doskonałej pozycji, aby wywnioskować, o co nam chodzi. Wie dokładnie, co czytamy, oglądamy w telewizji, podsłuchuje nasze rozmowy, widzi nasze reakcje, słyszy nawet to, co mówimy, gdy jesteśmy zupełnie sami. Pismo Święte przestrzega przed jego przebiegłością (1 Tesaloniczan 3:5 / Efezjan 6:10-12) i sugeruje, że demony mogą wpływać na nasze myśli (bez ich znajomości), choć nie wiemy, jak to działa (to duchowy świat) – być może istnieje forma telepatii, dzięki której demon może wysłać wiadomość, dać jakiś pomysł, zachęcić, skusić itp. Pismo Święte nie omawia zbyt dogłębnie tego tematu, natomiast wyraźnie pokazuje, jak możemy bronić się przed szatanem i jego aniołami.

1 Piotra 5:8-9
„[…] bądźcie trzeźwi, czuwajcie! Przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. (9) Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia są udziałem braci waszych w świecie”.

Efezjan 6:10-18
„[…] w końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. (11) Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. (12) Gdyż bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. (13) Dlatego weźcie całą zbroję Bożą, abyście mogli stawić opór w dniu złym i, dokonawszy wszystkiego, ostać się. (14) Stójcie tedy, opasawszy biodra swoje prawdą, przywdziawszy pancerz sprawiedliwości (15) i obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania ewangelii pokoju, (16) a przede wszystkim, weźcie tarczę wiary, którą będziecie mogli zgasić wszystkie ogniste pociski złego; (17) weźcie też przyłbicę zbawienia i miecz Ducha, którym jest Słowo Boże. (18) W każdej modlitwie i prośbie zanoście o każdym czasie modły w Duchu i tak czuwajcie z całą wytrwałością i błaganiem za wszystkich świętych […]”.

Jakuba 4:7
„[…] przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was”.

Wiemy, że szatan może utrudniać życie ludziom wierzącym. Jego strategią jest atakowanie naszych umysłów (bez ich dogłębnej znajomości). Demony są zaangażowane masowo w rozpraszanie nas podczas modlitwy, aby zagłuszyć w nas Boży głos i abyśmy stali się podatnymi na ich podszepty. Jeśli chciałbyś bardziej szczegółowo przybliżyć sobie ten temat, podaję kilka linków do artykułów:

• Walka z wrogiem naszego zbawienia – kliknij tutaj.
• Biblia i Duch Święty ochroną przed odstępstwem – kliknij tutaj.
• Rozpoznawanie duchowych przeżyć – kliknij tutaj.
• Szatan i jego cele w świetle nauki Pisma Świętego – kliknij tutaj.

Aby uchronić umysł przed atakami szatana, powinniśmy umacniać się Słowem Bożym (po więcej informacji na ten temat kliknij tutaj). Dodatkowo nasz związek (relacja) z Bogiem (co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj) powinien być na właściwym poziomie. W Liście Pawła do Efezjan 4:20-24 znajdujemy pomocną w tym wskazówkę: „[…] ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa, (21) jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. (22) Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, (23) i odnówcie się w duchu umysłu waszego, (24) a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy” – sprawdź, w jaki sposób możesz to zrobić, klikając tutaj.

Jeśli masz jeszcze pytania, napisz: luke@zajezusem.com.