Co Pismo Święte mówi na temat wywoływania duchów lub radzenia się wróżbiarzy?

Czy uważasz się za osobę wierzącą?
Jeśli tak, to moje pytanie brzmi: W JAKIM CELU CHCESZ UDAĆ SIĘ DO WRÓŻKI, WYWOŁYWAĆ DUCHY CZY MIEĆ COKOLWIEK Z TYM WSPÓLNEGO?

CO NA TEN TEMAT MÓWI SŁOWO BOŻE (PISMO ŚWIĘTE):

Izajasza 8:19
„[…] a gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga? Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?”

Księga Kapłańska 19:31
„[…] nie będziecie się zwracać do wywoływaczy duchów ani do wróżbitów. Nie wypytujcie ich, bo staniecie się przez nich nieczystymi; Ja, Pan, jestem Bogiem waszym”.

Jeremiasza 29:8-9
„[…] gdyż tak mówi Pan Zastępów, Bóg Izraela: Niechaj was nie zwodzą wasi prorocy, którzy są wśród was, ani wasi wróżbici, i nie słuchajcie waszych snów, które się wam śnią. (9) Albowiem oni kłamliwie wam prorokują w moim imieniu, nie posłałem ich – mówi Pan”.

2 Księga Kronik 33:6
„[…] on nawet swoich synów oddał na spalenie w Dolinie Syna Chinnomowego, oddawał się wróżbiarstwu, czarom i gusłom, ustanowił wywoływaczy duchów i wróżbitów, wiele złego czynił w oczach Pana, drażniąc Go”.

OSTRZEŻENIA ZAWARTE W PIŚMIE ŚWIĘTYM (Stary Testament):

3 Mojżeszowa 19:26
„[…] nie będziecie jedli niczego z krwią; nie będziecie wróżyć ani czarować”.

Ksiega Kapłańska 20:27
„[…] a jeżeli mężczyzna albo kobieta będą wywoływać duchy lub wróżyć, to poniosą śmierć. Ukamienują ich, krew ich spadnie na nich”.

Księga Powtórzonego Prawa 18:9-14
„[…] gdy tedy wejdziesz do ziemi, którą Pan, Bóg twój, ci daje, nie naucz się czynić obrzydliwości tych ludów; (10) niech nie znajdzie się u ciebie taki, który przeprowadza swego syna czy swoją córkę przez ogień, ani wróżbita, ani wieszczbiarz, ani guślarz, ani czarodziej, (11) ani zaklinacz, ani wywoływacz duchów, ani znachor, ani wzywający zmarłych; (12) gdyż obrzydliwością dla Pana jest każdy, kto to czyni, i z powodu tych obrzydliwości Pan, Bóg twój, wypędza ich przed tobą. (13) Bądź bez skazy przed Panem, Bogiem twoim, (14) gdyż te narody, które ty wypędzasz, słuchają wieszczbiarzy i wróżbitów, a na to Pan tobie nie pozwolił”.

Izajasza 47:9
„[…] spadną na ciebie te dwa nieszczęścia, znienacka w jednym dniu: bezdzietność i wdowieństwo spadną na ciebie w całej pełni mimo wielu twoich czarów, mimo bardzo licznych twoich zaklęć”.

1 Samuela 15:23
„[…] gdyż nieposłuszeństwo jest takim samym grzechem, jak czary, a krnąbrność, jak bałwochwalstwo i oddawanie czci obrazom. Ponieważ wzgardziłeś rozkazem Pana, więc i On wzgardził tobą i nie będziesz królem”.

1 Kronik 10:13-14
„[…] tak zginął Saul z powodu swojej niewierności, jakiej dopuścił się wobec Pana, wbrew słowu Pana, którego nie przestrzegał; zapytywał również o wyrocznię wieszczkę, (14) a nie pytał o wyrocznię Pana; On więc pozbawił go życia, władzę królewską zaś przeniósł na Dawida, syna Isajego”.

Czy wierzysz Słowu Bożemu?

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA BOŻEGO NAKAZU NA PODSTAWIE NOWEGO TESTAMENTU:

Galacjan 5:19-21
„[…] jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie: wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, (20) bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, waśnie, odszczepieństwo, (21) zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne; o tych zapowiadam wam, jak już przedtem zapowiedziałem, że ci, którzy te rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą”.

Objawienie Jana 22:12-15
„[…] oto przyjdę wkrótce, a zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynku. (13) Ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. (14) Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. (15) Na zewnątrz są psy i czarownicy, i wszetecznicy, i zabójcy, i bałwochwalcy, i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je”.

Objawienie Jana 21:8
„[…] udziałem zaś bojaźliwych i niewierzących, i skalanych, i zabójców, i wszeteczników, i czarowników, i bałwochwalców, i wszystkich kłamców będzie jezioro płonące ogniem i siarką. To jest śmierć druga”.

Jeśli planujesz mieć coś wspólnego z wywoływaniem duchów czy wróżbiarstwem, przemyśl to. Zachęcam cię również, abyś zaczął poznawać Jezusa, który pomoże ci podejmować właściwe decyzje. Więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj.

Luke/luke@zaJezusem.com