Czy Katolik może wziąć ślub z kobietą z wyznania protestanckiego i czy Katoliczka może wyjść za mąż za Protestanta?

Praktycznie jest to możliwe, ale jako osoba wierząca (chrześcijanin – co to znaczy, dowiesz się, klikając tutaj) powinieneś zastanowić się, czy jest to wola Boża (więcej na temat woli Bożej dla twojego życia dowiesz się, klikając tutaj): „[…] i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma święte, które cię mogą obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. (16) Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, (17) aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany” (2 Tymoteusza 3:15-17).

Myślę, że masz czytelną odpowiedź (pochodzącą prosto z Pisma Świętego) na pytanie, jak powinieneś postępować w takich sytuacjach. Możesz więc korzystać z porad Słowa Bożego i według nich układać swoje życie albo egzystować po swojemu (według „modły tego świata”, własnych pomysłów, pragnień serca, idei, planów, itp.). Czy Pismo Święte wspomina coś na ten temat?

1 Koryntian 7:39
„[…] żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż; a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż za kogo chce, byle w Panu”.

Pismo Święte (Nowy Testament) wyraźnie wskazuje, że w przypadku małżeństwa, chrześcijanie powinni wybierać sobie za partnerów jedynie osoby wierzące w Jezusa (chodzi o chrześcijan). W Starym Testamencie Bóg zabronił Izraelitom wiązać się z innymi narodami i uważam, że powinniśmy to utrzymać również pod Nowym Przymierzem (oczywiście w nawiązaniu do innych religii i wyznań). Powód jest oczywisty i dotyczy barier obrzędowych, kulturowych i innych przeciwności związanych z realizacją zadań, które postawił przed nami Bóg (dotyczy to zarówno służby, jak i osobistych praktyk wiary).

Nehemiasza 13:26
„[…] czyż nie w ten sposób zgrzeszył Salomon, król izraelski? A wszak wśród wielu narodów nie było króla takiego jak on. Był ulubieńcem Boga, który ustanowił go królem nad całym Izraelem. Lecz również jego przywiodły do grzechu żony obcoplemienne”.

Ezdrasza 10:10
„[…] wtedy powstał Ezdrasz, kapłan, i rzekł do nich: popełniliście wiarołomstwo, że pojęliście obcoplemienne kobiety za żony, pomnażając winę Izraela”.

Możesz się z tym nie zgodzić, przywołując przykłady z życia (np. szczęśliwych małżeństw mieszanych, życia pod prawami Nowego Przymierza itp.). Jednak one nie powinny być dla ciebie wskazówką i wzorcem do naśladowania. Warto jest tutaj zaznaczyć, że jeśli chodzi o małżeństwa mieszane, mamy różne sytuacje. Co innego, gdy w chwili, kiedy stajesz się chrześcijaninem (więcej na ten temat tutaj), jesteś już w związku z osobą niewierzącą lub innego wyznania, a co innego, kiedy jako osoba w pełni wierząca podejmujesz życiową decyzję zawarcia związku: „[…] pozostałym zaś mówię ja, nie Pan: Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi; (13) i żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi” (1 Koryntian 7:12-13).

Myślę, że znajdziesz czytelną odpowiedź na poruszany przez ciebie problem. Jeśli zastanawiasz się, czy katolicyzm jest chrześcijaństwem, kliknij tutaj. Niech ci Bóg błogosławi i do usłyszenia – luke@zaJezusem.com