Mam pytanie o chrzest wiary w kontekście Dziejów Apostolskich 2:38, a Ewangelii Mateusza 28:19

Pierwszy nakazuje chrzcić w imię Jezusa Chrystusa zaś drugi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Są spory między Kościołami; jedni uważają, że chrzcić należy w imię Jezusa Chrystusa, bo Syn to nie imię. Ojciec to nie imię i Duch Święty to nie imię, drudzy, że w imię Trójcy. Mam dylemat, który z chrztów jest prawdziwie biblijny i kto ma rację?

Dzieje Apostolskie 2:38
„[…] a Piotr do nich: Upamiętajcie się i niechaj się każdy z was da ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a otrzymacie dar Ducha Świętego”.

Mateusza 28:19
„[…] idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego […]”.

Chcę podkreślić (i jednocześnie uspokoić cię), że zarówno chrzest w imieniu Jezusa Chrystusa, jak i w imię poszczególnych osób (Ojca, Syna i Ducha Świętego) mają jednakowe znaczenie. Nie jest tutaj ważna formuła, a przeznaczenie, zrozumienie chrztu (więcej na ten temat dowiesz się, klikając tutaj), tym bardziej absurdalne jest twierdzenie, że należy jedynie uznawać chrzest w imieniu Jezusa.

Rzymian 6:3-6
„[…] czy nie wiecie, że my wszyscy, ochrzczeni w Chrystusa Jezusa, w śmierć Jego zostaliśmy ochrzczeni? (4) Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. (5) Bo jeśli wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania, (6) wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi […]”.

Kolosan 2:12-13
„[…] wraz z Nim zostaliście pogrzebani w chrzcie, w którym też zostaliście wespół wzbudzeni przez wiarę w moc Boga, który Go wzbudził z martwych. (13) I was, którzy umarliście w grzechach i w nieobrzezanym ciele waszym, wespół z Nim ożywił, odpuściwszy nam wszystkie grzechy […]”.

1 Piotra 3:21
„[…] teraz również zgodnie z tym wzorem ratuje was ona (woda) we chrzcie nie przez obmycie brudu cielesnego, ale przez zwróconą do Boga prośbę o dobre sumienie, dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa”.

Zarówno w chrzcie w imię Jezusa Chrystusa, jak i w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego chodzi o jeden i ten sam chrzest (Bóg jest jeden) i jest to chrzest z Bożego upoważnienia (podobnie firma upoważnia pewne osoby do jej reprezentowania). Przeciwnicy słów z Ewangelii według Mateusza 28:19 twierdzą, że nie można mówić o chrzcie w imię Boga Ojca, ponieważ Biblia tak nie naucza. Nie wiem, jaką te osoby mają podstawę, żeby tak mówić, skoro sam Pan Jezus powiedział: „[…] idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, (20) ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata […]”. Zapewne ludzie ci nie uznają słów samego Mistrza.

Uważam, że w przypadku chrztu jest to spieranie się o słowa, które tylko rozsiewa niepokój i stwarza podziały. U Boga nie ma żadnego konfliktu, występuje on jedynie wśród ludzi duchowo niedojrzałych lub odstępców, którzy stale się uczą i nie mogą dojść do poznania prawdy (2 Tymoteusza 2:23-26 / 2 Tymoteusza 3:7-11). Według biblijnej nauki Pan Jezus nigdy nie przywiązywał wagi do rytuałów, nie dawał im mocy, nie kazał nikomu używać magicznych zwrotów i fraz. Dlaczego więc niektórzy mówią, że jeśli ktoś nie został ochrzczony w imię Jezusa Chrystusa, to nigdy nie był ochrzczony? Jeśli Bóg jest jeden, to dlaczego robi się takie różnice? Tym bardziej, że Pismo Święte mówi o obu tych praktykach, a my jesteśmy przecież sługami Nowego Przymierza, nie litery, lecz Ducha, bo litera zabija, Duch zaś ożywia (2 Koryntian 3:6b).

Jeśli zostaliśmy ochrzczeni w imię Ojca, Syna i Ducha Świętego, to oznacza, że jesteśmy ochrzczeni z Bożego upoważnienia. Tego rodzaju gra słów nie powinna mieć dla nas znaczenia. Ja w taki sposób to rozumiem i oczywiście zachęcam cię do zwracania większej uwagi na charakter wiary chrześcijańskiej (więcej na ten temat tutaj) niż na tego typu formuły czy reguły. Jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.