Proszę o odpowiedź na pytanie; jak tłumaczyć Ewangelię Marka 12:26-27?

Marka 12:26-27
„[…] a co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? (27) Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.

Fragment ten jest związany z kontekstem rozmowy Pana Jezusa z saduceuszami dotyczącej zmartwychwstania i życia po śmierci. Abyś mógł go w pełni zrozumieć, chciałbym zapoznać cię trochę z saduceuszami – tym, kim byli i w co wierzyli. Był to odłam jednego ze stronnictw religijno-politycznych w Judei związany z kapłanami Świątyni jerozolimskiej i wywodzący się z rodu Sadoka. Zazwyczaj byli bardzo zamożni, zajmowali większość wpływowych stanowisk w 71-osobowej radzie zwanej Sanhedrynem (więcej na ten temat tutaj). Angażowali się jednak znacznie bardziej w politykę niż w religię. Choć stanowili grupę mniej liczną niż faryzeusze, często kontrolowali życie społeczne i zapadające decyzje. Ich poglądy zasadniczo różniły się od poglądów faryzeuszów. Odrzucali całą ustną tradycję, uznając jedynie Torę, czyli pięć pierwszych Ksiąg Starego Testamentu. Wierzyli w następujące błędne doktryny (tego właśnie dotyczyła ich debata z Jezusem zawarta w 12 rozdziale Ewangelii według Marka):

1. Zapierali się Bożego zaangażowania w codzienne życie – byli aż tak pewni siebie.

2. Odrzucali możliwość zmartwychwstania (Mateusza 22:23 / Marka 12:18-27 / Dzieje Apostolskie 23:8).

3. Zaprzeczali, jakoby istniało życie wieczne, utrzymując, że po śmierci dusza odchodzi i nie otrzymuje kary ani nagrody.

4. Nie wierzyli w świat duchowy, np. anioły i demony (Dzieje Apostolskie 23:8).

5. Uznawali jedynie Torę, czyli pięć pierwszych Ksiąg Starego Testamentu.

To, że nie wierzyli oni w zmartwychwstanie i życie po śmierci, stało się powodem ich dyskusji z Jezusem, w której chcieli Go skompromitować. W tym celu przedstawili Mu historię kobiety, która miała siedmiu mężów, pytając: kto po zmartwychwstaniu będzie jej prawowitym mężem? (Zobacz wcześniejszy fragment Ewangelii według Marka 12:19-23). We fragmencie, o który pytasz, jest zawarta odpowiedź Pana Jezusa, która obejmuje argumenty nie do odparcia. Jezus zacytował saduceuszom fragment z Tory (czyli jedynych Ksiąg, jakie uznawali), burząc od podstaw ich teorie. Tym sposobem pokazał im, na jak wielkim błędzie opiera się całość ich nauczania.

Marka 12:26-27
„[…] a co do umarłych, że zostaną wskrzeszeni, czy nie czytaliście w księdze Mojżesza, jak to Bóg rzekł przy krzaku do niego: Jam jest Bóg Abrahama i Bóg Izaaka, i Bóg Jakuba? (27) Bóg nie jest Bogiem umarłych, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie”.

Ja w taki sposób to rozumiem. Jeśli masz więcej pytań, napisz: luke@zaJezusem.com.