Modlitwa o światło

Panie, użycz mi, proszę
– modlę się w imieniu Jezusa Chrystusa,
Syna mojego Boga –
tej miłości, która nie zna zmierzchu,
by moja lampa czuła dotyk, co roznieca
i nie dała się zagasić,
by płonęła dla mnie i dla innych, by dawała światło.
Ty, Chryste, racz zstąpić, zapal nasze lampy,
Nasz Zbawicielu, tak słodki dla nas,
Tak, by mogły płonąć bezustannie w Twej świątyni
I otrzymywać nieskończone światło
ze światła nieskończonego,
Aby ciemność została z nas wygnana.

przypisywane św. Kolumbie