Panie mego serca

Panie serca mego Ześlij me widzenie i niechaj mnie natchnie Bym mógł w pracy czy spoczynku Mieć Cię zawsze przed mymi oczami Panie serca mego
Ześlij mi światło niechaj mnie prowadzi
Tak abym w domu będąc czy w oddali
Podążał zawsze Twoimi ścieżkami

Panie serca mego
Ześlij mi mądrość niechaj mnie kieruje
Abym myśląc czy działając
Odróżniał zawsze co prawe co błędne

Panie serca mego
Ześlij me odwagę niechaj mnie umacnia
Bym wśród przyjaciół jak i pośród wrogów
Ogłaszał zawsze Twoją sprawiedliwość

Panie serca mego
Ześlij mi ufność niechaj mnie pociesza
Bym głodny czy syty
Polegał zawsze na Twym miłosierdziu

Serce serca mego
Cokolwiek przypadnie
Panuj nad mą myślą i nad uczuciami
Panuj nad mym słowem i nad wszelkim czynem

starodawna modlitwa irlandzka