Run przed modlitwą

Zginam kolana
Przed Ojcem który mnie stworzył
Przed Synem który mnie zbawił
Przed Duchem który mnie oczyścił
Moje schronienie i cienista osłono
Przez swego Pomazańca
O Boże
Zaspokój ze swej obfitości naszą potrzebę
Bożej miłości
Bożej łaski
Bożego uśmiechu
Bożego pokoju
Bożego umysłu
Bożej bojaźni
i Bożego pragnienia
By czynić na ziemi która jest Trójcy
Jak czynią anieli i święci w niebie
W cieniu czy w jasności
W dzień czy w mroku
W każdej godzinie wedle Twej dobroci
Ukaż nam Swą twarz

Carmina Gadelica