Powstańmy z miejsca

Ref:
Powstańmy z miejsca
Podnieśmy ręce
Bogu oddajmy
Chwałę i cześć
Otwórzmy serca
By Panu w podzięce
Śpiewać uwielbienia pieśń

Bo Bóg pierwszy ukochał nas
On za nas Syna swego dał
||: Jezus na krzyż
Nasz dłużny list
Poniósł by zbawić nas :||

Ref:
Powstańmy z miejsca
Podnieśmy ręce
Bogu oddajmy
Chwałę i cześć
Otwórzmy serca
By Panu w podzięce
Modlitwy dziękczynne wznieść

Bo Bóg pierwszy ukochał nas.

Jurek K.