Historia nawrócenia Afshina – wideo

Afshin szczerze pragnął znaleźć Boga. W jaki sposób został wysłuchany, możesz dowiedzieć się, oglądając jego świadectwo nawrócenia: kliknij tutaj.